Formularz wyszukiwania

Bibliografia - alfabetyczny spis Autorów publikacji

Spis piśmiennictwa dostepny na portalu pale-prefabrykowane.pl

Prefabrykowane Pale Wbijane

Data publikacji: 01.09.2005
Publikacja: Prefabrykowane Pale Wbijane

Techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego

Data publikacji: 24.05.2006
Publikacja: Referat wygłoszony na Seminarium dla uczczenia jubileuszu prof. Wojciecha Wolskiego. Warszawa 2006.
fragment:

W referacie omawia si ę techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego, w kontekście relacji pomiędzy jakością takiego rozpoznania a optymalnym projektowaniem posadowienia obiektu. Autorzy referatu, na przykładzie zrealizowanych inwestycji, przedstawili zmiany w rozwiązaniach projektowych, jakie nastąpiły po wykonaniu dla danej inwestycji, uzupełniających badań geotechnicznych. Zamieszczono porównanie kosztów posadowienia, zaprojektowanego na podstawie badań geotechnicznych wstępnych oraz po wykonaniu ich uzupełnienia...