Formularz wyszukiwania

Budowa stacji benzynowej w sąsiedztwie budynków

ABC zastosowania i korzyści

Strona główna » Abc » Budowa stacji benzynowej w sąsiedztwie budynków

POSADOWIENIE STACJI BENZYNOWEJ W SĄSIEDZTWIE INNYCH BUDYNKÓW

Posadowienie stacji benzynowej jest złożonym przedsięwzięciem. Jednak przy budowie hali należy uwzględnić wiele czynników związanych z terenem, na którym ma być postawiona.

Co należy uwzględnić w projekcie budowy stacji benzynowej?

Alt

ATRAKCYJNY TEREN W SĄSIEDZTWIE INNYCH BUDYNKÓW

Budowa stacji benzynowej jest projektem inwestycyjnym. Teren pod taką inwestycję musi znajdować się w dobrej lokalizacji pod kątem logistycznym: ruchliwe ulice, drogi szybkiego ruchu bądź w mieście w pobliżu osiedla czy stref biznesowych. Działka musi być na tyle duża aby bez problemu zorganizować przyszłe prace, biorąc pod uwagę rozbudowę o dodatkowe usługi jak myjnia bezdotykowa, restauracja i wiele innych.

Wybór technologii

Prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie innych budynków wymagają dodatkowej analizy i oodpowiedniego zaplanowania robót. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii pali prefabrykowanych. Wbijanie pali w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przebiega bezproblemowo w sąsiedztwie obiektów bardzo ciężkich (mosty, wiadukty, obiekty przemysłowe) lub/i posadowionych na palach. Również bezproblemowo przebiega palowanie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków posadowionych na wzmocnionym podłożu – ograniczeniem może być zastosowanie do wzmocnienia podłoża pod budynkiem kolumn betonowych o małych średnicach.

Alt

Palowanie w sąsiedztwie budynków wymaga:

Alt

opis technologii i jej zalet w tym przypadku

Preferowanie w przypadku palowania w sąsiedztwie budynków jest:

Dobre rezultaty w ograniczaniu oddziaływania drgań daje podwiercanie pali wbijanych przez sztywne warstwy gruntów lub wykonanie między terenem robót palowych i chronionym budynkiem przekopu z rozluźnieniem gruntu. Ograniczenie hałasu uzyskuje się przez zastosowanie cichych młotów lub tymczasowych ekranów akustycznych.

Niewątpliwą zaletą palowania z wykorzystaniem pali prefabrykowanych w sąsiedztwie użytkowanych budynków jest możliwość skrócenia czasu realizacji robót palowych do minimum, a tym samym ograniczenie w czasie uciążliwości związanych z palowaniem.

Zadowolenie inwestora

Pale prefabrykowane to dobre rozwiązanie dla posadowienia hali przemysłowej czy magazynu na podmokłym terenie. Ich zalety to:

Alt
Budowa stacji benzynowej w sąsiedztwie budynków | Pale-prefabrykowane.pl

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.