Zakres stosowania pali prefabrykowanych w przykładach

Technologia pali prefabrykowanych sprawdza się przy wzmocnieniu grząskiego gruntu. Rozwiązanie pozwala na sprawną stabilizację podłoża, bez większych inwestycji i w krótkim czasie. Jest to rozwiązanie stosowane przy budowie fundamentów dla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych czy dla utwardzenia podjazdu ale także przy większych inwestycjach. Stosuje się je przy utwardzaniu podłoża pod obiekty kubaturowe (przemysłowe, handlowe) a także stacje benzynowe, nabrzeża portowe i wiele innych.

Pale prefabrykowane są stosowane do posadowienia:

 • obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych (fot. 1), (fot. 7)– fundamenty pod dom jednorodzinny i budynek mieszkalny,
 • obiektów kubaturowych (przemysłowych (fot. 2), handlowych, sakralnych i sportowych
 • stacji benzynowych
 • różnego typu zbiorników
 • stacji transformatorowych (fot. 3)
 • słupów oświetleniowych (fot. 4)
 • słupów reklamowych (fot. 5)
 • elektrowni wiatrowych (fot. 6)
 • ciężkich maszyn i ciągów technologicznych
 • kominów i wież przemysłowych
 • słupów energetycznych i wież telefonii komórkowej
 • masztów i anten satelitarnych;
 • słupów trakcyjnej sieci kolejowej (fot. 8)
 • nabrzeży portowych (fot. 9)
 • żurawi stacjonarnych
 • pomostów i dalb cumowniczych;
 • ekranów akustycznych (fot. 10)
 • konstrukcji oporowych
 • nasypów drogowych i podtorza kolejowego
 • obiektów mostowych: mostów, wiaduktów, estakad, kładek i przepustów
 • konstrukcji tymczasowych (np. podpór tymczasowych do budowy obiektów mostowych) itp (fot. 11).