W trakcie wbijania pali dłuższych niż 14-15 m prefabrykaty łączy się na budowie wykorzystując szybkie złącza mechaniczne. Po wbiciu dolnej części pala (zwykle stanowiącej ok. 1/3 długości całkowitej pala), którego głowica w trakcie wbijania chroniona jest dodatkową przekładka neoprenową, na wbity prefabrykat nasadza się górny odcinek pala. Osadzanie prefabrykatów ułatwiają bolce i otwory na przemian ległe zamontowane w elemencie złącza w czasie produkcji w górnym i dolnym prefabrykacie. Następnie stalowymi, toczonymi bolcami poprzecznymi stabilizuje się i domyka złącze. Po jego zmontowaniu kontynuuje się wbijanie pala.