Wbijanie pali prefabrykowanych wymaga użycia ciężkiego sprzętu: kafara z młotem, dźwigu do rozładunku pali. Bezpieczna praca ludzi i sprzętu oraz wymagana dokładność wbicia pali zależy od jakości i wymiarów platformy roboczej. Grunty sypkie różnoziarniste zalegające min. 0,5 m nad poziomem wody gruntowej zwykle stanowią bezpieczną platformę dla pracy ciężkiego sprzętu. W przypadku gruntów spoistych lub przy wysokim poziomie wody gruntowej wymagane jest uformowanie platformy z kruszywa lub gruzu. Dla oddzielenia materiału platformy od podłoża spoistego stosuje się geowłókniny separacyjne. Zwykle parametrem wymaganym dla platformy jest wtórny moduł odkształcenia E2 badany płytą VSS o wartości nie mniejszej niż 40 MPa. Ważne jest aby wymiary platformy były większe o min. 1,5m od rzeczywistego obszaru roboczego pracy ciężkiego sprzętu.

Fot. 1. Prawidłowo przygotowana platforma robocza dla pracy karara, dźwigu i do składowania prefabrykatów pali

Najkorzystniejsze jest kształtowanie poziomu platformy na poziomie zbliżonym do spodu projektowanego zwieńczenia pali. Poziom platformy nie powinien być z reguły wyższy niż +1,5m w stosunku do projektowanego poziomu wierzchu głowic pali. W przypadku wyżej zlokalizowanej platformy wymagane jest wydłużenie technologiczne pali umożliwiające ich pogrążenie w gruncie.

Więcej na temat bezpiecznych platform roboczych: https://www.fps.org.uk/guidance/working-platform-guidance/

W przypadku wbijania pali w wodzie stosuje się platformy pływające lub/i stabilizowane na dnie zbiornika/cieku przy pomocy opuszczanych podpór szczudłowych.