B

 

AS FAST AS POSSIBLE. An example of a quick reconstruction of a bridge in difficult atmospheric conditions
Data publikacji: 23.04.2007
Autorzy: Burek Arkadiusz|Sobala Dariusz|Zachwieja Andrzej
Publikacja: I European Conference „BURIED FLEXIBLE STEEL STRUCTURES”, Rydzyna
fragment: The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions...

 
Publikacja do pobrania: 2008_kryteria_doboru_wzorow_dynamicznych_do_analizy_nosnosci_pali.pdf


Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym
Data publikacji: 06.03.2008
Autorzy: Blockus Marcin|Gwizdała Kazimierz
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2008
Publikacja do pobrania: 2008_kryteria_doboru_wzorow_dynamicznych_do_analizy_nosnosci_pali.pdf


Roboty palowe a zmniejszanie ryzyka błędnego rozpoznania podłoża
Data publikacji: 20.03.2010
Autorzy: Bichajło Lesław|Tomaka Wojciech
Publikacja: Mosty, 3/2010.
fragment:W artykule, na przykładzie mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Modrzejowice, przedstawiono problemy wyko- nania fundamentu palowego małego obiektu mostowego, dla którego nie przewidziano wykonania badań nośności pali, a warunki gruntowe okazały się zdecydowanie gorsze, niż wykazane w dokumentacji geotechnicznej. Omówiono przyczyny powstania problemów oraz sposób ich rozwiązania.


Publikacja do pobrania: 2010_roboty_palowe_a_zmniejszanie_ryzyka_blednego_rozpoznania_podloza.pdf

 

C

 

Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych
Data publikacji: 24.03.2009
Autorzy: Czudec Grzegorz|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/200

Publikacja do pobrania:  2009_przyklady_wplywu_blednego_rozpoznania_warunkow_gruntowych_na_realizcje_robot.pdf


Trwałość żelbetowych pali fundamentowych
Data publikacji: 19.02.2008
Autorzy: Czarnecki Lech|Piotrowski Tomasz
Publikacja:
fragment:Trwałość rozumiana jest jako zachowanie - w przyjętym okresie użytkowania – zdolności do użytkowania obiektu. Innymi słowy jest to zapewnienie użytkowalności obiektu w przewidywanym okresie użytkowania i zakładanych warunkach użytkowania...

Publikacja do pobrania:  2008_trwalosc_zelbetowych_pali_fundamentowych.pdf


Oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe
Data publikacji: 08.07.2010
Autorzy: Czarnecki Lech|Piotrowski Tomasz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo 7/2010


Publikacja do pobrania:  2010_oddzialywania_srodowiskowe_na_zelbetowe_pale_fundamentowe.pdf


Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych
Data publikacji: 11.03.2009
Autorzy: Cichy Leszek|Tkaczyński Grzegorz|Rybak Jarosław
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2009, Badania nośności pali prefabrykowanych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń – Luty 2009


Publikacja do pobrania:  2009_badania_dynamiczne_nosnosci_pali_prefabrykowanych.pdf


Wykonywanie robót palowych w wodzie
Data publikacji: 02.11.2015
Autorzy: Cichy Leszek|Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 11/2015. ss. 584-588

Publikacja do pobrania:  wykonywanie_robot_palowych_w_wodzie.pdf

 

D

 

Techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego
Data publikacji: 24.05.2006
Autorzy: Dzik Grzegor|Krysiak Sławomir|Sahajda Krzysztof
Publikacja: Referat wygłoszony na Seminarium dla uczczenia jubileuszu prof. Wojciecha Wolskiego. Warszawa 2006.
fragment:W referacie omawia si ę techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego, w kontekście relacji pomiędzy jakością takiego rozpoznania a optymalnym projektowaniem posadowienia obiektu. Autorzy referatu, na przykładzie zrealizowanych inwestycji, przedstawili zmiany w rozwiązaniach projektowych, jakie nastąpiły po wykonaniu dla danej inwestycji, uzupełniających badań geotechnicznych. Zamieszczono porównanie kosztów posadowienia, zaprojektowanego na podstawie badań geotechnicznych wstępnych oraz po wykonaniu ich uzupełnienia...


Publikacja do pobrania:  2006_techniczne_i_ekonomiczne_konsekwencje_rozpoznania_geotechnicznego.pdf

 

 

G

 

Obliczanie nośności granicznej pala metodą CASE na podstawie wyników badania dynamicznego
Data publikacji: 01.11.2015
Autorzy: Grosel Jacek|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo NR 11/2015

 

Publikacja do pobrania:  grosel_tkaczynski_case.pdf


Pale prefabrykowane
Data publikacji: 11.09.2016
Autorzy: Gwizdała Kazimierz|Sobala Dariusz
Publikacja: 62. KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy - 11-16 września 2016 roku


Publikacja do pobrania:  2016_gwizdala_sobala_pale_prefabrykowane_krynica.pdf


Prefabrykowane Pale Wbijane
Data publikacji: 01.09.2005
Autorzy: Gwizdała Kazimierz|Kowalski Jakub Roch
Publikacja: Prefabrykowane Pale Wbijane


link do publikacji:Prefabrykowane Pale Wbijane


Sztywność pali prefabrykowanych stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym
Data publikacji: 14.04.2006
Autorzy: Gwizdała Kazimierz
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2006
fragment:Budowle hydrotechniczne bardzo często posadawiane są na fundamentach palowych. Powszechnie stosowane są wbijane żelbetowe pale prefabrykowane. O powszechności stosowania pali prefabrykowanych w budownictwie hydrotechnicznym decydują między innymi następujące zalety tych pali...


Publikacja do pobrania:  2006_sztywnosc_pali_prefabrykowanych_stosowanych_w_budownictwie_hydrotechnicznym.pdf


Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym
Data publikacji: 06.03.2008
Autorzy: Blockus Marcin|Gwizdała Kazimierz
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2008


Publikacja do pobrania:  2008_kryteria_doboru_wzorow_dynamicznych_do_analizy_nosnosci_pali.pdf

 

H

 

Warianty posadowienia budynku hotelowego w okolicach Warszawy i w Gdańsku
Data publikacji: 14.04.2010
Autorzy: Hodor Joanna|Jastrzębska Małgorzata
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2010


Publikacja do pobrania:  2010_warianty_posadowienia_budynku_hotelowego_w_okolicach_warszawy_i_gdanska.pdf

 

J

 

Warianty posadowienia budynku hotelowego w okolicach Warszawy i w Gdańsku
Data publikacji: 14.04.2010
Autorzy: Hodor Joanna|Jastrzębska Małgorzata
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2010


Publikacja do pobrania:  2010_warianty_posadowienia_budynku_hotelowego_w_okolicach_warszawy_i_gdanska.pdf

 

K

 

Prefabrykowane Pale Wbijane
Data publikacji: 01.09.2005
Autorzy: Gwizdała Kazimierz|Kowalski Jakub Roch
Publikacja: Prefabrykowane Pale Wbijane

link do publikacji:Prefabrykowane Pale Wbijane


Techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego
Data publikacji: 24.05.2006
Autorzy: Dzik Grzegor|Krysiak Sławomir|Sahajda Krzysztof
Publikacja: Referat wygłoszony na Seminarium dla uczczenia jubileuszu prof. Wojciecha Wolskiego. Warszawa 2006.
fragment:W referacie omawia si ę techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego, w kontekście relacji pomiędzy jakością takiego rozpoznania a optymalnym projektowaniem posadowienia obiektu. Autorzy referatu, na przykładzie zrealizowanych inwestycji, przedstawili zmiany w rozwiązaniach projektowych, jakie nastąpiły po wykonaniu dla danej inwestycji, uzupełniających badań geotechnicznych. Zamieszczono porównanie kosztów posadowienia, zaprojektowanego na podstawie badań geotechnicznych wstępnych oraz po wykonaniu ich uzupełnienia...


Publikacja do pobrania:  2006_techniczne_i_ekonomiczne_konsekwencje_rozpoznania_geotechnicznego.pdf

 

M

Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych
Data publikacji: 01.09.2016
Autorzy: Maksim Piotr|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech|Sobolewski Jakub
Publikacja:


Publikacja do pobrania:

 

N

Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze
Data publikacji: 05.03.2005
Autorzy: Nowak Przemysław|Rychlewski Piotr
Publikacja: Seminarium IBDiM i PZWFS - Warszawa, 5 marca 2015 – FUNDAMENTY PALOWE 2015
fragment:Gdy zaczynamy zastanawiać się nad bezpieczeństwem robót w budownictwie i potencjalnymi zagrożeniami to na myśl przychodzą tak niebezpieczne zajęcia jak np. montaż konstrukcji na dużych wysokościach czy prace podwodne. Paradoksem jest jednak to, że w takich przypadkach istnieje duża świadomość zagrożeń, stosowane są specjalistyczne systemy zabezpieczeń i wdrożone są odpowiednie procedury postępowania w trakcie pracy, jak i również w sytuacjach awaryjnych...


Publikacja do pobrania:  01_nowak.pdf


Pale prefabrykowane do obiektów inżynierskich
Data publikacji: 29.10.2003
Autorzy: Nowak Przemysław|Rychlewski Piotr
Publikacja: Materiały Budowlane, 10/2003, s. 73-74


Publikacja do pobrania:  2003_pale_prefabrykowane_do_obiektow_inzynierskich.pdf


Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze
Data publikacji: 12.05.2015
Autorzy: Nowak Przemysław|Rychlewski Piotr
Publikacja: Warszawa, 5 marca 2015 – Seminarium IBDiM i PZWFS, Fundamenty palowe 2015
fragment:Gdy zaczynamy zastanawiać się nad bezpieczeństwem robót w budownictwie i potencjalnymi zagrożeniami to na myśl przychodzą tak niebezpieczne zajęcia jak np. montaż konstrukcji na dużych wysokościach czy prace podwodne. Paradoksem jest jednak to, że w takich przypadkach istnieje duża świadomość zagrożeń , stosowane są specjalistyczne systemy zabezpieczeń i wdrożone są odpowiednie procedury postępowania w trakcie pracy, jak i również w sytuacjach awaryjnych. W związku z tym wypadków jest mało...

Publikacja do pobrania:  2015_bezpieczenstwo_robot_-_platformy_robocze.pdf

 

P

Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych
Data publikacji: 15.11.2007
Autorzy: Pilarski Tomasz|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. Seminarium IBDiM i PZWFS. Warszawa, 15 listopada 2007
fragment:The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions.


Publikacja do pobrania:  2007_nietypowe_rozwiazania_fundamentow_na_palach_prefabrykowanych.pdf


Trwałość żelbetowych pali fundamentowych
Data publikacji: 19.02.2008
Autorzy: Czarnecki Lech|Piotrowski Tomasz
Publikacja:
fragment:Trwałość rozumiana jest jako zachowanie - w przyjętym okresie użytkowania – zdolności do użytkowania obiektu. Innymi słowy jest to zapewnienie użytkowalności obiektu w przewidywanym okresie użytkowania i zakładanych warunkach użytkowania...

Publikacja do pobrania:  2008_trwalosc_zelbetowych_pali_fundamentowych.pdf


Oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe
Data publikacji: 08.07.2010
Autorzy: Czarnecki Lech|Piotrowski Tomasz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo 7/2010


Publikacja do pobrania:  2010_oddzialywania_srodowiskowe_na_zelbetowe_pale_fundamentowe.pdf

 

 

R

Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze
Data publikacji: 05.03.2005
Autorzy: Nowak Przemysław|Rychlewski Piotr
Publikacja: Seminarium IBDiM i PZWFS - Warszawa, 5 marca 2015 – FUNDAMENTY PALOWE 2015
fragment:Gdy zaczynamy zastanawiać się nad bezpieczeństwem robót w budownictwie i potencjalnymi zagrożeniami to na myśl przychodzą tak niebezpieczne zajęcia jak np. montaż konstrukcji na dużych wysokościach czy prace podwodne. Paradoksem jest jednak to, że w takich przypadkach istnieje duża świadomość zagrożeń, stosowane są specjalistyczne systemy zabezpieczeń i wdrożone są odpowiednie procedury postępowania w trakcie pracy, jak i również w sytuacjach awaryjnych...


Publikacja do pobrania:  01_nowak.pdf


Static and dynamic testing of driven piles in Poland
Data publikacji: 17.09.2008
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:he current possibility of obtaining financial resources from the European Union funds results in the i n crease of road investments in Poland. At the same time, Poland (together with Ukraine) is preparing for the organisation of EURO 2012. Fast development of motorway and land road network, connected with simultaneous construction of ring roads for many towns, brings about the necessi ty of erecting a large amount of engineering objects – bridges and viaducts. The majority of those objects are founded on foundation piles. The construction of piles underneath the erected objects is preceded by the obligatory testing determined by the cod e of practice, and thus leads to the prolonging of the works execution. As it is in the whole EU, static testing constitutes the basic bearing capacity testing due to local regulations (Polish code of practice) and, as follows, contract specifications. Hig h - strain dynamic testing (CASE, CAPWAP, DLT, PDA) and integrity testing (PIT, SIT) used to be carried out as the additional control procedures, which provides the quality, and not quantity, assessment. However: last years dynamic testing became in Poland a n accepted method of pile capacity assessment. Kinetic bearing capacity testing (STATNAMIC, DYNATEST) is not frequently used...


Publikacja do pobrania:  2008_static_and_dynamic_testing_of_driven_piles_in_poland.pdf


A case study of piling project and testing in Poland
Data publikacji: 05.05.2008
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:This paper presents a case study of piling project and testing of a huge Commercial Centre in the south-western region of Poland. The overall pile driving works involved more than 2500 RC piles of a total length over 33 000 m. Assumption that the bearing capacity of a pile driven into cohesive soil may increase significantly in time (set-up effect), was the reason for the contractor to take the risk to accelerate the testing procedure. Usually, when the load test result indicates insufficient bearing capacity, the testing procedure may be repeated after a period required by the codes of practice. The possible later increase of pile bearing capacity adds up to additional safety margin for the design. In the case of sandy soils, reported by Jardine et al (2006) values of capacity increase amounting to app. 20% do not affect much pile bearing capacity and the design procedure. It is important to state that some authors have observed an opposite effect called relaxation, which can appear in silty soil. The authors of the paper, however, have never noticed this effect. On the contrary, the numerous static and dynamic testing of foundation piles designed for Auchan Commercial Centre in Raciborz (Poland) have proved a significant time-dependent increase of bearing capacity of piles driven in silt (reaching app. 67%)...


Publikacja do pobrania:  2008_a_case_study_of_piling_project_and_testing_in_poland.pdf


Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles
Data publikacji: 20.09.2006
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: GEOTECHNICS 2006. Construction, Technologies, Materials and Monitoring. Slovakia. The High Tatras. 20-22.09.2006
fragment:After the foundation piles have been installed in the ground, the increase of their load capacity may be observed, due to the dissipation of ground water pore pressures and the reconsolidation of t he soil around the pile (set-up effect). Hence, the norms and regulations recommend that the pile load capacity tests should be carried out from several to dozens days after the piles hav e been constructed. That requirement of preserving such a long time span between the p ile installation and their testing (as well as the continuation of the whole pile c onstruction work) may cause, for one thing, many problems from the point of view of organisation; secondly, delay and additional costs...


Publikacja do pobrania:  2006_bearing_capacity_testing_of_precast_driven_in_piles.pdf


Pale prefabrykowane do obiektów inżynierskich
Data publikacji: 29.10.2003
Autorzy: Nowak Przemysław|Rychlewski Piotr
Publikacja: Materiały Budowlane, 10/2003, s. 73-74


Publikacja do pobrania:  2003_pale_prefabrykowane_do_obiektow_inzynierskich.pdf


Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze
Data publikacji: 12.05.2015
Autorzy: Nowak Przemysław|Rychlewski Piotr
Publikacja: Warszawa, 5 marca 2015 – Seminarium IBDiM i PZWFS, Fundamenty palowe 2015
fragment:Gdy zaczynamy zastanawiać się nad bezpieczeństwem robót w budownictwie i potencjalnymi zagrożeniami to na myśl przychodzą tak niebezpieczne zajęcia jak np. montaż konstrukcji na dużych wysokościach czy prace podwodne. Paradoksem jest jednak to, że w takich przypadkach istnieje duża świadomość zagrożeń , stosowane są specjalistyczne systemy zabezpieczeń i wdrożone są odpowiednie procedury postępowania w trakcie pracy, jak i również w sytuacjach awaryjnych. W związku z tym wypadków jest mało...


Publikacja do pobrania:  2015_bezpieczenstwo_robot_-_platformy_robocze.pdf


Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych
Data publikacji: 11.03.2009
Autorzy: Cichy Leszek|Tkaczyński Grzegorz|Rybak Jarosław
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2009, Badania nośności pali prefabrykowanych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń – Luty 2009


Publikacja do pobrania:  2009_badania_dynamiczne_nosnosci_pali_prefabrykowanych.pdf

 

 

S

 

Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia
Data publikacji: 25.09.2011
Autorzy: Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: 57 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Rzeszów - Krynica, 18 – 22 września 2011 roku
fragment:W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz majach na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych...


Publikacja do pobrania:  2011_nosnosc_zelbetowych_pali_prefabrykowanych_na_podstawie_badan.pdf


20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce
Data publikacji: 07.07.2014
Autorzy: Sobala Dariusz|Sobczak Sebastian|Szaro Jacek|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315

Publikacja do pobrania:  2014_20_lat_pali_prefabrykowanych_na_koleji.pdf


Modern Solution for the Foundation of Poland’s Largest Arch Bridge
Data publikacji: 01.10.2016
Autorzy: Sobala Dariusz|Wąchalski Kazimierz
Publikacja: 8th International Conference on Arch Bridges ARCH 2016
fragment:The paper discusses the basic issues regarding the design, execution and execution supervising of the pile foundation of the arch bridge, the largest structure of that kind in Poland and one of the largest in the world. The slender arch without ties, with two spans of 270 m, has been founded on relatively short precast reinforced concrete piles with diameter of 400 x 400 mm, which is a unique solution for that class of structures. Tests and measurements carried out during the construction of the bridge proved the correctness of the design assumptions and possibility to apply precast piles in the foundations of large arch bridges loaded with significant vertical and horizontal loads...


Publikacja do pobrania:  s_la.pdf


Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu
Data publikacji: 09.09.2014
Autorzy: Sobala Dariusz|Sobczak Sebastian|Szaro Jacek|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315


Publikacja do pobrania:  2014_zelbetowe_pale_prefabrykowane_wbijane_w_fundamentach_mostu_lukowego_przez_wisle_w_toruniu.pdf


Pale prefabrykowane w fundamentach mostów
Data publikacji: 30.07.2011
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo nr 7-8/2011


Publikacja do pobrania:  2011_pale_prefabrykowane_w_fundamentach_mostow.pdf


Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7 i metody opisanej w PN-83/B-02482
Data publikacji: 19.10.2011
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik Mosty 6/2011
fragment:Niniejszy artykuł stanowi propozycję dostosowania metody projektowania pali wg PN -83/ B -02482, do wymagań Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1, 2008). Zaproponowana procedura zakłada, że wprowadzenie Eurokodów pozwoli na zachowanie dotychczasowego poziomu niezawodności wg PN po stronie oddziaływań i obciążeń...


Publikacja do pobrania:  2011_wyznaczanie_nosnosci_granicznej_pali_wciskanych_wg_ec7.pdf


Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali.
Data publikacji: 09.11.2011
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium 'Geoinżynieria w budownictwie'. Sandomierz, 8-9.11.2011


Publikacja do pobrania:  2011_praktyczne_przyklady_wykorzystania_badan_w_projektowaniu_pali.pdf


Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7
Data publikacji: 27.11.2014
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik JCEEA. Tom XXXI, zeszyt 61 (1/14), styczeń-marzec 2014, s. 287-310. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2014


Publikacja do pobrania:  2014_sposoby_okreslania_nosnosci_geotechnicznej_pali_wciskanych_-_procedury.pdf


Projektowanie pali wg Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania. 'PODŁOŻE I FUNDAMENTY BUDOWLI DROGOWYCH'
Data publikacji: 12.05.2012
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Autostrada Polska, Kielce 2012


Publikacja do pobrania:  2012_projektowanie_pali_wg_ec-7.pdf


Małe i wielkie fundamenty na żelbetowych prefabrykowanych palach wbijanych
Data publikacji: 16.12.2013
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Publikacja: Konferencja Geoinżynieria 2013 w Sandomierzu
fragment:Prezentacja dotyczy efektywnego wykorzystania prefabrykatów w fundamentowaniu skrajnie różnych konstrukcji: małych i bardzo dużych, wręcz wielkich...

 

Publikacja do pobrania:  2013_male_i_wielkie_fundamenty_na_prefabrykowanych_palach_wbijanych.pdf


Wciskane pale i palisady stalowe
Data publikacji: 12.05.2012
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium IBDiM i PZWFS. 1 marca 2012 Warszawa – FUNDAMENTY PALOWE 2012
fragment:Podstawowymi technologiami pogrążania lub/ i formowani a pali w gruncie są wbijanie, wibrowanie, wiercenie i wkręcanie. O tych technologiach wiemy stosunkowo dużo i pozwala to na ich szerokie praktyczne wykorzystanie. Nie wyczerpują one jednak wszystkich możliwości jakimi współcześnie dysponujemy. Uzupełnia je znakomicie technologia wciskania pali będąca przedmiotem tego referatu. Jest to technologia zdecydowanie mniej znana i rzadziej stosowana. W ostatnich latach rozwija się jednak bardzo intensywnie stając się atrakcyjną alternatywą i uzupełnieniem dla innych technologii palowych w robotach realizowanych w trudnych warunkach, szczególnie w rejonach silnie zurbanizowanych...


Publikacja do pobrania:  2012_wciskane_pale_i_palisady_stalowe.pdf


Posadowienie obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych
Data publikacji: 02.11.2016
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Wrocławskie Dni Mostowe. Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring. Wrocław, 29-30 listopada 2016


Publikacja do pobrania:  2016_sobala_posadowienie_obiektow_komunikacyjnych_na_palach_prefabrykowa.pdf


Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym
Data publikacji: 02.11.2016
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Materiały Budowlane 531 (11) s. 22-25

 

Publikacja do pobrania:  2016_sobala_pale_prefabrykowane_w_budownictwie_komunikacyjnym_mb11.pdf


Pale prefabrykowane
Data publikacji: 26.08.2009
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium „Fundamenty palowe 2009”


Publikacja do pobrania:  2009_pale_prefabrykowane.pdf


Żelbetowe pale prefabrykowane
Data publikacji: 22.01.2008
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynier Budownictwa, 1/2008


Publikacja do pobrania:  2008_zelbetowe_pale_prefabrykowane.pdf


Produkcja żelbetowych prefabrykatów palowych
Data publikacji: 01.03.2016
Autorzy: Siergiej Jarosław|Stefanowicz Zbigniew|Sobala Dariusz
Publikacja: MOSTY 3/2016. Elamed Media Group. ss. 48-53
fragment:W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje związane z produkcją żelbetowych prefabrykatów palowych stosowanych w fundamentach budowli. Opierając się na przykładzie KPB Kutno, przedstawiono technologię produkcji prefabrykatów palowych i wyposażenie wytwórni, a także transport i metody składowania prefabrykatów pali żelbetowych...


Publikacja do pobrania:  sobala_mos_3_2-copy.pdf


Renesans żelbetowych pali prefabrykowanychowych
Data publikacji: 10.04.2009
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik Mosty. Nr 4/2009
fragment:Na polskim rynku dostępne są obecnie praktycznie wszystkie technologie fundamentowania, a ich różnorodna oferta i możliwości bardzo często bazują na najnowocześniejszym sprzęcie i wiedzy inżynierskiej. Autor wraz z zespołem współautorów podjął próbę opisu stanu współczesnej technologii żelbetowych prefabrykowanych pali wbijanych w Polsce – jednej z najstarszych, aktualnie najdynamiczniej rozwijających się w naszym kraju technologii palowych. Całość omawianej problematyki podzielono na cztery części. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące historii, współczesnej technologii żelbetowych pali prefabrykowanych i zakresu jej stosowania...


Publikacja do pobrania:  2009_renesans_zelbetowych_pali_prefabrykowanych.pdf


Problematyka doboru rodzaju posadowienia turbin wiatrowych
Data publikacji: 01.08.2016
Autorzy: Sahajda Krzysztof
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2016 ss. 219-230


Publikacja do pobrania:  2016_sahajda_problematyka_doboru_rodzaju_posadowienia_turbin_wiatrowych_.pdf


Pile driveability prediction method based on CPT results
Data publikacji: 25.05.2011
Autorzy: Sahajda Krzysztof
Publikacja: The 14th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Hong Kong, China, 23-27 May, 2011
fragment:The presented method is based on the assumption that bearing capacity of a pile can be computed with reasonable accuracy by the Danish formula and that this capacity is equivalent to a capacity calculated based on the results of a CPT test. The method allows driveability prediction of a single pile and also the influence of group of piles can be taken into account. For the purpose of analysis a calculation file was generated allowing for the comparison of calculation results with the results of field-tests. A comparative analysis of a number of square 0.4x0.4 m piles in clays and sands is carried out. The comparison shows reasonable agreement between the predicted and actual depth driving profiles...


Publikacja do pobrania:  2011_driveability_prediction_method_based_on_cpt_results.pdf


Obliczanie nośności i osiadań pali na podstawie sondowań statycznych CPT
Data publikacji: 25.02.2010
Autorzy: Sahajda Krzysztof
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo nr 2/2010


Publikacja do pobrania:  2010_obliczanie_nosnosci_i_osiadan_pali_na_podstawie_sondowan_statycznych_cpt.pdf


Uwagi dotyczące projektowania na wyciąganie pali pod fundamentami elektrowni wiatrowych
Data publikacji: 01.03.2015
Autorzy: Sahajda Krzysztof
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 3/2015. pp. 157-161


Publikacja do pobrania:  ib-03_2015-pale_wyciagane_wiatraki.pdf


Calculation of piles based on CPT results in Poland
Data publikacji: 03.10.2009
Autorzy: Sahajda Krzysztof
Publikacja: Referat wygłoszony w ramach 4 IYGEC (International Young Geotechnical Engineer Conference), Aleksandria, 3-6 Październik 2009
fragment:The paper presents a capacity of driven precast pil es prediction method based on the results of CPT te sts. The pile settlement equal to 10% of pile diameter is assumed as a criteria of pi le capacity. The method gives also a unit skin fric tion and a unit base resistance for intermediate pile settlements. It allows to simula te the load-settlement curve and to calculate the a xial stiffness of the pile in any load range. For the purpose of analysis the calculation file is created which makes it possible to copare t he results of calculation and that of the field-test. The comparative analysis of 37 squa re 0.3x0.3m and 0.4x0.4m piles in clays and sands w as carried out. The comparison shows a good agreement between the predicted and ac tual capacities and a satisfactory agreement betwee n the predicted and actual slope of the load-settlement curve in the range up to 40% of the ultimate pile capacity...


Publikacja do pobrania:  2009_calculation_of_piles_based_on_cpt_results_in_poland.pdf


O przyczynach i skutkach w geotechnice
Data publikacji: 21.04.2005
Autorzy: Sahajda Krzysztof
Publikacja: GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele, 04/2005
fragment:Rzetelne badania geologiczne pozwalają uniknąć awarii i ponoszenia nieprzewidzianych kosztów w trakcie wykonywania inwestycji...


Publikacja do pobrania:  2005_o_przyczynach_i_skutkach_w_geotechnice.pdf


Static and dynamic testing of driven piles in Poland
Data publikacji: 17.09.2008
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:he current possibility of obtaining financial resources from the European Union funds results in the i n crease of road investments in Poland. At the same time, Poland (together with Ukraine) is preparing for the organisation of EURO 2012. Fast development of motorway and land road network, connected with simultaneous construction of ring roads for many towns, brings about the necessi ty of erecting a large amount of engineering objects – bridges and viaducts. The majority of those objects are founded on foundation piles. The construction of piles underneath the erected objects is preceded by the obligatory testing determined by the cod e of practice, and thus leads to the prolonging of the works execution. As it is in the whole EU, static testing constitutes the basic bearing capacity testing due to local regulations (Polish code of practice) and, as follows, contract specifications. Hig h - strain dynamic testing (CASE, CAPWAP, DLT, PDA) and integrity testing (PIT, SIT) used to be carried out as the additional control procedures, which provides the quality, and not quantity, assessment. However: last years dynamic testing became in Poland a n accepted method of pile capacity assessment. Kinetic bearing capacity testing (STATNAMIC, DYNATEST) is not frequently used...

Publikacja do pobrania:  2008_static_and_dynamic_testing_of_driven_piles_in_poland.pdf


A case study of piling project and testing in Poland
Data publikacji: 05.05.2008
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:This paper presents a case study of piling project and testing of a huge Commercial Centre in the south-western region of Poland. The overall pile driving works involved more than 2500 RC piles of a total length over 33 000 m. Assumption that the bearing capacity of a pile driven into cohesive soil may increase significantly in time (set-up effect), was the reason for the contractor to take the risk to accelerate the testing procedure. Usually, when the load test result indicates insufficient bearing capacity, the testing procedure may be repeated after a period required by the codes of practice. The possible later increase of pile bearing capacity adds up to additional safety margin for the design. In the case of sandy soils, reported by Jardine et al (2006) values of capacity increase amounting to app. 20% do not affect much pile bearing capacity and the design procedure. It is important to state that some authors have observed an opposite effect called relaxation, which can appear in silty soil. The authors of the paper, however, have never noticed this effect. On the contrary, the numerous static and dynamic testing of foundation piles designed for Auchan Commercial Centre in Raciborz (Poland) have proved a significant time-dependent increase of bearing capacity of piles driven in silt (reaching app. 67%)...

Publikacja do pobrania:  2008_a_case_study_of_piling_project_and_testing_in_poland.pdf


Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles
Data publikacji: 20.09.2006
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: GEOTECHNICS 2006. Construction, Technologies, Materials and Monitoring. Slovakia. The High Tatras. 20-22.09.2006
fragment:After the foundation piles have been installed in the ground, the increase of their load capacity may be observed, due to the dissipation of ground water pore pressures and the reconsolidation of t he soil around the pile (set-up effect). Hence, the norms and regulations recommend that the pile load capacity tests should be carried out from several to dozens days after the piles hav e been constructed. That requirement of preserving such a long time span between the p ile installation and their testing (as well as the continuation of the whole pile c onstruction work) may cause, for one thing, many problems from the point of view of organisation; secondly, delay and additional costs...

Publikacja do pobrania:  2006_bearing_capacity_testing_of_precast_driven_in_piles.pdf


Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych
Data publikacji: 15.11.2007
Autorzy: Pilarski Tomasz|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. Seminarium IBDiM i PZWFS. Warszawa, 15 listopada 2007
fragment:The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions.

Publikacja do pobrania:  2007_nietypowe_rozwiazania_fundamentow_na_palach_prefabrykowanych.pdf


Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych
Data publikacji: 01.09.2016
Autorzy: Maksim Piotr|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech|Sobolewski Jakub
Publikacja:


Publikacja do pobrania: 2016_sobala_i_inni_wysoki_nasyp_drogi_ekspresowej_s5_k.gniezna_posadowiony_w_torfowisku_na_palach_prefabrykowanych_mosty05.pdf


Pale prefabrykowane
Data publikacji: 11.09.2016
Autorzy: Gwizdała Kazimierz|Sobala Dariusz
Publikacja: 62. KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy - 11-16 września 2016 roku


Publikacja do pobrania:  2016_gwizdala_sobala_pale_prefabrykowane_krynica.pdf


Techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego
Data publikacji: 24.05.2006
Autorzy: Dzik Grzegor|Krysiak Sławomir|Sahajda Krzysztof
Publikacja: Referat wygłoszony na Seminarium dla uczczenia jubileuszu prof. Wojciecha Wolskiego. Warszawa 2006.
fragment:W referacie omawia si ę techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego, w kontekście relacji pomiędzy jakością takiego rozpoznania a optymalnym projektowaniem posadowienia obiektu. Autorzy referatu, na przykładzie zrealizowanych inwestycji, przedstawili zmiany w rozwiązaniach projektowych, jakie nastąpiły po wykonaniu dla danej inwestycji, uzupełniających badań geotechnicznych. Zamieszczono porównanie kosztów posadowienia, zaprojektowanego na podstawie badań geotechnicznych wstępnych oraz po wykonaniu ich uzupełnienia...

Publikacja do pobrania:  2006_techniczne_i_ekonomiczne_konsekwencje_rozpoznania_geotechnicznego.pdf


Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych
Data publikacji: 24.03.2009
Autorzy: Czudec Grzegorz|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/200


Publikacja do pobrania:  2009_przyklady_wplywu_blednego_rozpoznania_warunkow_gruntowych_na_realizcje_robot.pdf


Wykonywanie robót palowych w wodzie
Data publikacji: 02.11.2015
Autorzy: Cichy Leszek|Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 11/2015. ss. 584-588


Publikacja do pobrania:  wykonywanie_robot_palowych_w_wodzie.pdf


AS FAST AS POSSIBLE. An example of a quick reconstruction of a bridge in difficult atmospheric conditions
Data publikacji: 23.04.2007
Autorzy: Burek Arkadiusz|Sobala Dariusz|Zachwieja Andrzej
Publikacja: I European Conference „BURIED FLEXIBLE STEEL STRUCTURES”, Rydzyna
fragment:The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions...

 
Publikacja do pobrania:  2007_as_fast_as_possible.pdf

 

T

 

Obliczanie nośności granicznej pala metodą CASE na podstawie wyników badania dynamicznego
Data publikacji: 01.11.2015
Autorzy: Grosel Jacek|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo NR 11/2015


Publikacja do pobrania:  grosel_tkaczynski_case.pdf


Fundamenty z pali prefabrykowanych
Data publikacji: 06.09.2005
Autorzy: Tomaka Wojciech
Publikacja: Kalejdoskop budowlany . Wrzesień 2005.
fragment:Firma Aarsleff Sp. z o.o. jako podwykonawca konsorcjum STRABAG Sp. z o.o./HERMAN KIRCHNER GmbH realizuje roboty fundamentowe dotyczące obiektów inżynierskich budowanych w ramach inwestycji „Modernizacja drogi krajowej nr 3. Budowa zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego – II Etap” objętej programem PHARE PL0009.03...


Publikacja do pobrania:  2005_fundamenty_z_pali_prefabrykowanych.pdf


Współczesne żelbetowe pale prefabrykowane firmy Aarsleff
Data publikacji: 09.08.2006
Autorzy: Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynier Budownictwa. 2006


Publikacja do pobrania:  2006_wspolczesne_zelbetowe_pale_prefabrykowane_firmy_aarsleff.pdf


Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia
Data publikacji: 25.09.2011
Autorzy: Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: 57 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Rzeszów - Krynica, 18 – 22 września 2011 roku
fragment:W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz majach na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych...


Publikacja do pobrania:  2011_nosnosc_zelbetowych_pali_prefabrykowanych_na_podstawie_badan.pdf


20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce
Data publikacji: 07.07.2014
Autorzy: Sobala Dariusz|Sobczak Sebastian|Szaro Jacek|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315


Publikacja do pobrania:  2014_20_lat_pali_prefabrykowanych_na_koleji.pdf


Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu
Data publikacji: 09.09.2014
Autorzy: Sobala Dariusz|Sobczak Sebastian|Szaro Jacek|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315


Publikacja do pobrania:  2014_zelbetowe_pale_prefabrykowane_wbijane_w_fundamentach_mostu_lukowego_przez_wisle_w_toruniu.pdf


Static and dynamic testing of driven piles in Poland
Data publikacji: 17.09.2008
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:he current possibility of obtaining financial resources from the European Union funds results in the i n crease of road investments in Poland. At the same time, Poland (together with Ukraine) is preparing for the organisation of EURO 2012. Fast development of motorway and land road network, connected with simultaneous construction of ring roads for many towns, brings about the necessi ty of erecting a large amount of engineering objects – bridges and viaducts. The majority of those objects are founded on foundation piles. The construction of piles underneath the erected objects is preceded by the obligatory testing determined by the cod e of practice, and thus leads to the prolonging of the works execution. As it is in the whole EU, static testing constitutes the basic bearing capacity testing due to local regulations (Polish code of practice) and, as follows, contract specifications. Hig h - strain dynamic testing (CASE, CAPWAP, DLT, PDA) and integrity testing (PIT, SIT) used to be carried out as the additional control procedures, which provides the quality, and not quantity, assessment. However: last years dynamic testing became in Poland a n accepted method of pile capacity assessment. Kinetic bearing capacity testing (STATNAMIC, DYNATEST) is not frequently used...

Publikacja do pobrania:  2008_static_and_dynamic_testing_of_driven_piles_in_poland.pdf


A case study of piling project and testing in Poland
Data publikacji: 05.05.2008
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:This paper presents a case study of piling project and testing of a huge Commercial Centre in the south-western region of Poland. The overall pile driving works involved more than 2500 RC piles of a total length over 33 000 m. Assumption that the bearing capacity of a pile driven into cohesive soil may increase significantly in time (set-up effect), was the reason for the contractor to take the risk to accelerate the testing procedure. Usually, when the load test result indicates insufficient bearing capacity, the testing procedure may be repeated after a period required by the codes of practice. The possible later increase of pile bearing capacity adds up to additional safety margin for the design. In the case of sandy soils, reported by Jardine et al (2006) values of capacity increase amounting to app. 20% do not affect much pile bearing capacity and the design procedure. It is important to state that some authors have observed an opposite effect called relaxation, which can appear in silty soil. The authors of the paper, however, have never noticed this effect. On the contrary, the numerous static and dynamic testing of foundation piles designed for Auchan Commercial Centre in Raciborz (Poland) have proved a significant time-dependent increase of bearing capacity of piles driven in silt (reaching app. 67%)...

Publikacja do pobrania:  2008_a_case_study_of_piling_project_and_testing_in_poland.pdf


Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles
Data publikacji: 20.09.2006
Autorzy: Rybak Jarosław|Sobala Dariusz|Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: GEOTECHNICS 2006. Construction, Technologies, Materials and Monitoring. Slovakia. The High Tatras. 20-22.09.2006
fragment:After the foundation piles have been installed in the ground, the increase of their load capacity may be observed, due to the dissipation of ground water pore pressures and the reconsolidation of t he soil around the pile (set-up effect). Hence, the norms and regulations recommend that the pile load capacity tests should be carried out from several to dozens days after the piles hav e been constructed. That requirement of preserving such a long time span between the p ile installation and their testing (as well as the continuation of the whole pile c onstruction work) may cause, for one thing, many problems from the point of view of organisation; secondly, delay and additional costs...

Publikacja do pobrania:  2006_bearing_capacity_testing_of_precast_driven_in_piles.pdf


Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych
Data publikacji: 15.11.2007
Autorzy: Pilarski Tomasz|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. Seminarium IBDiM i PZWFS. Warszawa, 15 listopada 2007
fragment:The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions.

Publikacja do pobrania:  2007_nietypowe_rozwiazania_fundamentow_na_palach_prefabrykowanych.pdf


Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych
Data publikacji: 01.09.2016
Autorzy: Maksim Piotr|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech|Sobolewski Jakub
Publikacja:


Publikacja do pobrania:  2016_sobala_i_inni_wysoki_nasyp_drogi_ekspresowej_s5_k.gniezna_posadowiony_w_torfowisku_na_palach_prefabrykowanych_mosty05.pdf


Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych
Data publikacji: 24.03.2009
Autorzy: Czudec Grzegorz|Sobala Dariusz|Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/200

Publikacja do pobrania:  2009_przyklady_wplywu_blednego_rozpoznania_warunkow_gruntowych_na_realizcje_robot.pdf


Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych
Data publikacji: 11.03.2009
Autorzy: Cichy Leszek|Tkaczyński Grzegorz|Rybak Jarosław
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2009, Badania nośności pali prefabrykowanych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń – Luty 2009


Publikacja do pobrania:  2009_badania_dynamiczne_nosnosci_pali_prefabrykowanych.pdf


Roboty palowe a zmniejszanie ryzyka błędnego rozpoznania podłoża
Data publikacji: 20.03.2010
Autorzy: Bichajło Lesław|Tomaka Wojciech
Publikacja: Mosty, 3/2010.
fragment:W artykule, na przykładzie mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Modrzejowice, przedstawiono problemy wyko- nania fundamentu palowego małego obiektu mostowego, dla którego nie przewidziano wykonania badań nośności pali, a warunki gruntowe okazały się zdecydowanie gorsze, niż wykazane w dokumentacji geotechnicznej. Omówiono przyczyny powstania problemów oraz sposób ich rozwiązania.


Publikacja do pobrania:  2010_roboty_palowe_a_zmniejszanie_ryzyka_blednego_rozpoznania_podloza.pdf

 

W

 

Modern Solution for the Foundation of Poland’s Largest Arch Bridge
Data publikacji: 01.10.2016
Autorzy: Sobala Dariusz|Wąchalski Kazimierz
Publikacja: 8th International Conference on Arch Bridges ARCH 2016
fragment:The paper discusses the basic issues regarding the design, execution and execution supervising of the pile foundation of the arch bridge, the largest structure of that kind in Poland and one of the largest in the world. The slender arch without ties, with two spans of 270 m, has been founded on relatively short precast reinforced concrete piles with diameter of 400 x 400 mm, which is a unique solution for that class of structures. Tests and measurements carried out during the construction of the bridge proved the correctness of the design assumptions and possibility to apply precast piles in the foundations of large arch bridges loaded with significant vertical and horizontal loads...


Publikacja do pobrania:  s_la.pdf

 

Z

 

AS FAST AS POSSIBLE. An example of a quick reconstruction of a bridge in difficult atmospheric conditions
Data publikacji: 23.04.2007
Autorzy: Burek Arkadiusz|Sobala Dariusz|Zachwieja Andrzej
Publikacja: I European Conference „BURIED FLEXIBLE STEEL STRUCTURES”, Rydzyna
fragment:The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions...

 
Publikacja do pobrania:  2007_as_fast_as_possible.pdf