Odzyskiwanie terenów poprzemysłowych

Czy inwestycja na terenie poprzemysłowym jest możliwa?


Jak odzyskać tereny poprzemysłowe? Pokazujemy jak pale prefabrykowane mogą pomóc we wzmocnieniu gruntu i ponownym użyciu go pod inwestycję.

Naturalnym następstwem kryzysu branż, relokacji i upadku firm, zmian technologicznych, koncentracji produkcji czy wyczerpania surowców jest pojawienie się w miejskim krajobrazie terenów poprzemysłowych. Również w naszym kraju w wyniku procesu restrukturyzacji przemysłowej i transformacji ustrojowej, poza modernizacją niektórych ośrodków produkcji, podjęto decyzję o przyspieszeniu zamykania zakładów przemysłowych, które są nierentowne i szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego. Efektem tego wszystkiego było pojawienie się coraz większej ilości podlegających degradacji opuszczonych terenów.

Teren poprzemysłowy

Co zrobić z takimi terenami? Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydaje się zagospodarowanie ich lub potraktowanie wspomnianych terenów, jako miejsca pod nowe, potencjalne inwestycje. Opcja druga wiąże się z przejęciem terenu przez inwestora, który najpierw zburzy znajdujące się tam obiekty, a następnie rozpocznie prace budowlane.

Odpowiednie przygotowanie obszaru poprzemysłowego w porównaniu do inwestycji na do tej pory nieużywanych terenach, wymaga jednak większego zaangażowania. Nie zniechęca do jednak inwestorów, którzy z chęcią podejmują się tego typu zadań. Jednym z powodów takie stanu rzeczy jest m.in. atrakcyjne usytuowanie obszaru pod kątem logistycznym.

Wybór technologii

Tereny poprzemysłowe zazwyczaj można określić jako zniszczone lub zaniedbane. Z tego powodu, aby ponownie móc je zagospodarować, należy wybrać właściwe technologie. Jednym z najlepszych rozwiązań będą w takim przypadku pale prefabrykowane.

Żelbetowe pale prefabrykowane to technologia przemieszczeniowa, nie powodująca dodatkowego urobku. Co to oznacza? M.in. to, że w przypadku robót palowych nie musimy uwzględniać w kosztach utylizacji powstałego fedrunku, który może być szczególnie wysoki. Ma to związek z możliwością wystąpienia zanieczyszczonego urobku, co w przypadku palowania na obszarach poprzemysłowych lub terenach zakładów przemysłowych, jest częstym zjawiskiem.

Zadowolenie inwestora

Dlaczego warto postawić na pale prefabrykowane? Oto tylko kilka z powodów:

  • odporność na warunki pogodowe,
  • „czysty” plac budowy,
  • stosunek cena-jakość,
  • szybka realizacja prac,
  • prosta kontrola nośności,
  • pełne dopasowanie do projektu konstrukcyjnego,
  • idealne dostosowanie do warunków gruntowych.