Budowa stacji benzynowej w sąsiedztwie innych budynków

Posadowienie stacji benzynowej jest złożonym przedsięwzięciem. Jednak przy budowie hali należy uwzględnić wiele czynników związanych z terenem, na którym ma być postawiona.

Co należy uwzględnić w projekcie budowy stacji benzynowej?

 • warunki gruntowo-wodne,
 • warunki górnicze, parasejsmiczne lub sejsmiczne,
 • schemat statyczny hali,
 • materiał, z jakiego wznoszony będzie obiekt,
 • wymogi dotyczące dopuszczalnych osiadań równo- i nierównomiernych,
 • zapewnienie właściwej podatności układu fundament-podłoże gruntowe,
 • wzajemna interakcja fundamentów projektowanych z już istniejącymi,
 • wpływ konstrukcji posadzki i podbudowy oraz obciążeń posadzki na fundamenty.

Atrakcyjny teren w sąsiedztwie innych budynków

Budowa stacji benzynowej jest projektem inwestycyjnym. Teren pod taką inwestycję musi znajdować się w dobrej lokalizacji pod kątem logistycznym: ruchliwe ulice, drogi szybkiego ruchu bądź w mieście w pobliżu osiedla czy stref biznesowych. Działka musi być na tyle duża aby bez problemu zorganizować przyszłe prace, biorąc pod uwagę rozbudowę o dodatkowe usługi jak myjnia bezdotykowa, restauracja i wiele innych.

Wybór technologii

Prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie innych budynków wymagają dodatkowej analizy i oodpowiedniego zaplanowania robót. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii pali prefabrykowanych. Wbijanie pali w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przebiega bezproblemowo w sąsiedztwie obiektów bardzo ciężkich (mosty, wiadukty, obiekty przemysłowe) lub/i posadowionych na palach. Również bezproblemowo przebiega palowanie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków posadowionych na wzmocnionym podłożu – ograniczeniem może być zastosowanie do wzmocnienia podłoża pod budynkiem kolumn betonowych o małych średnicach.

Palowanie w sąsiedztwie budynków wymaga:

 • Inwentaryzacji stanu technicznego budynków w sąsiedztwie terenu robót palowych.
 • Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych
 • Doboru liczby, przekrojów i długości pali prefabrykowanych do warunków gruntowych i przewidywanych obciążeń.
 • Doboru odpowiedniego młota i zaplanowania właściwej kolejności pogrążania pali.
 • Zaprojektowania i prowadzenia monitoringu budynku w sąsiedztwie (pomiary drgań i ewentualnie hałasu, w tym pomiary tła, przemieszczeń, w tym pomiary zerowe, rozwartości i aktywności rys).
 • Wbicia pali testowych/próbnych w celu kalibracji parametrów technologii (wysokość podrzutu młota, częstotliwość uderzeń) i identyfikacji rzeczywistych oddziaływań robót palowych na budynek.
 • Wbicie pali zasadniczych.
 • Powykonawczej kontroli stanu sąsiedniego budynku.

Opis technologii i jej zalet w tym przypadku

Preferowanie w przypadku palowania w sąsiedztwie budynków jest:

 • wykorzystanie pali prefabrykowanych o niewielkim przekroju poprzecznym (np. 25 lub i 30 cm) i minimalnej wymaganej długości,
 • kończenie palowania po uzyskaniu przez wbijany pal wymaganej nośności (np. w oparciu o kryterium wpędu),
 • stosowanie młotów o mniejszych (lecz nie zbyt małych) energiach wbijania i częstotliwościach uderzeń.

Dobre rezultaty w ograniczaniu oddziaływania drgań daje podwiercanie pali wbijanych przez sztywne warstwy gruntów lub wykonanie między terenem robót palowych i chronionym budynkiem przekopu z rozluźnieniem gruntu. Ograniczenie hałasu uzyskuje się przez zastosowanie cichych młotów lub tymczasowych ekranów akustycznych.
Niewątpliwą zaletą palowania z wykorzystaniem pali prefabrykowanych w sąsiedztwie użytkowanych budynków jest możliwość skrócenia czasu realizacji robót palowych do minimum, a tym samym ograniczenie w czasie uciążliwości związanych z palowaniem.

Zadowolenie inwestora

Pale prefabrykowane to dobre rozwiązanie dla posadowienia hali przemysłowej czy magazynu na podmokłym terenie. Ich zalety to:

 • możliwość pełnego dostosowania do projektu konstrukcyjnego,
 • gotowość do przenoszenia obciążeń bez względu na warunki gruntowe,
 • łatwość kontroli nośności,
 • optymalne koszty,
 • krótki czas realizacji,
 • szybszy postęp prac,
 • "czysty" plac budowy,
 • stosunkowo mało sprzętu na terenie budowy,
 • niezależność od warunków pogodowych,
 • wysoka jakość w niskiej cenie.