Rozkucie głowic pali wykonuje się ręcznie (przy użyciu lekkich, ręcznych młotów pneumatycznych lub mechanicznych) lub hydraulicznie przy użyciu specjalnych urządzeń do rozkuwania głowic pali prefabrykowanych. W przypadku wysokich wymagań w zakresie dokładności rozkucia, głowicę pala na poziomie rozkucia należy podciąć piłą do betonu na głębokość ok. 2 cm. Nie należy rozkuwać głowic pali ciężkimi młotami na ramieniu koparki – grozi to uszkodzeniem trzonu pala.

Fot. 8. Ręczne rozkuwanie głowic pali prefabrykowanych                  Fot. 9. Kruszenie głowic pali przy użyciu kruszarki hydraulicznej

Koncentracja prętów w narożach - schemat zbrojenia ułatwiający rozkucie głowicy pala