ROZKUCIE GŁOWICY PALA

ROZKUCIE GŁOWICY PALA
 
Rozkucie głowic pali wykonuje się ręcznie (przy użyciu lekkich, ręcznych młotów pneumatycznych lub mechanicznych) lub hydraulicznie przy użyciu specjalnych urządzeń do rozkuwania głowic pali prefabrykowanych. W przypadku wysokich wymagań w zakresie dokładności rozkucia, głowicę pala na poziomie rozkucia należy podciąć piłą do betonu na głębokość ok. 2 cm. Nie należy rozkuwać głowic pali ciężkimi młotami na ramieniu koparki – grozi to uszkodzeniem trzonu pala.

Fot. 8. Ręczne rozkuwanie głowic pali prefabrykowanych                  Fot. 9. Kruszenie głowic pali przy użyciu kruszarki hydraulicznej

Koncentracja prętów w narożach - schemat zbrojenia ułatwiający rozkucie głowicy pala