Poniższej wymienione procedury obejmują kompleksowo wykonywane roboty palowe, poczynając od wytyczenia platformy roboczej i ściągnięcia odpowiedniego sprzętu po rozkucie i inwentaryzację pali.

Platforma robocza


Wbijanie pali prefabrykowanych wymaga użycia ciężkiego sprzętu: kafara z młotem, dźwigu do rozładunku pali. Bezpieczna praca ludzi i sprzętu oraz wymagana dokładność wbicia pali zależy od jakości i wymiarów platformy roboczej...

Wytyczenie pali


 Istotny wpływ na jakość robót palowych ma wytyczenie pali. Najczęściej pale na lądzie tyczy się przy użyciu palików drewnianych. Oprócz palików, które mogą ulec zniszczeniu lub przesunięciu w trakcie robót palowych...

Podnoszenie pali do kafara


 W 1/3 długości składowanego poziomo prefabrykatu...

Lokalizowanie i kontrola pochylenia pala


 Prefabrykat pala podwieszony do młota...

Wbijanie prefabrykatu pala


 Wbijanie pala rozpoczyna się serią uderzeń o niewielkiej...

Ochrona głowicy prefabrykatu pala


 W trakcie wbijania należy kontrolować stan...

Wspomaganie wbijania pala


 Dobicie pala pod poziom terenu

Łączenie prefabrykatów


 W trakcie wbijania pali dłuższych niż 14-15 m prefabrykaty...

Rozkucie głowicy pala


 Rozkucie głowic pali wykonuje się ręcznie...

Inwentaryzacja pali


 Po zakończeniu robót palowych i rozkuciu głowic pali...