PODNOSZENIE PALI DO KAFARA

PODNOSZENIE PALI DO KAFARA
 
W 1/3 długości składowanego poziomo prefabrykatu zaciąga się pętlę łańcuchową wokół trzonu pala, którą podczepia się do wciągarki linowej kafara. Następnie płynnie podnosi się pal osadzając jego głowicę pod młotem, a trzon wzdłuż masztu kafara. Obejmy zlokalizowane w dolej części masztu zapewniają dodatkową stabilizację prefabrykatu i umożliwiają obrót masztu i ruch kafara z palem nad punkt jego wbicia. Podnoszenie powinno być płynne. Podnoszony pal powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie kafara i nie powinien być w trakcie podnoszenia przeciągany wciągarką po platformie. Przy podnoszeniu prefabrykatu do kafara nie należy podczepiać wciągarki do ucha transportowego używanego jedynie przy załadunku/rozładunku prefabrykatów.

Fot. 3. Podnoszenie prefabrykatu pala do kafara

Lokalizowanie i kontrola pochylenia pala

Fot. 4. Ustalanie pozycji prefabrykatu przed wbiciem względem sąsiedniego pala i położenia osi rzędu pali.

Prefabrykat pala podwieszony do młota lokalizuje się nad palikiem wyznaczającym jego położenie w terenie oraz domierza do wcześniej wbitych pali lub/i linki rozciagnietej równolegle do wbijanego rzędu pali.

Fot. 4. Sprawdzenie ogólne równoległego położenia osi pala względem osi masztu

Pomocnik operatora kontroluje równoległe położenie osi pala względem masztu, a następnie poziomicą kontroluje nachylenie pala/masztu