W 1/3 długości składowanego poziomo prefabrykatu zaciąga się pętlę łańcuchową wokół trzonu pala, którą podczepia się do wciągarki linowej kafara. Następnie płynnie podnosi się pal osadzając jego głowicę pod młotem, a trzon wzdłuż masztu kafara. Obejmy zlokalizowane w dolej części masztu zapewniają dodatkową stabilizację prefabrykatu i umożliwiają obrót masztu i ruch kafara z palem nad punkt jego wbicia. Podnoszenie powinno być płynne. Podnoszony pal powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie kafara i nie powinien być w trakcie podnoszenia przeciągany wciągarką po platformie. Przy podnoszeniu prefabrykatu do kafara nie należy podczepiać wciągarki do ucha transportowego używanego jedynie przy załadunku/rozładunku prefabrykatów.

Fot. 3. Podnoszenie prefabrykatu pala do kafara