Praktycznie metody szacowania poziomu drgań w czasie robót palowych - metoda empiryczna

 

Podczas wbijania pali cześć energii jest rozpraszana i przekazywana na grunt w postaci drgań. Drgania są w gruncie tłumione, ale część z nich dociera do obiektów i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie ...

Praktycznie metody szacowania poziomu hałasu w czasie robót palowych

 

Podczas wbijania pali część energii jest rozpraszana i przekazywana na otoczenie w postaci fal dźwiękowych (hałasu). Wbijanie pali przy użyciu młotów hydraulicznych powoduje powstanie hałasu o charakterze impulsowym ...

Oddziaływanie środowiska gruntowo-wodnego na pale


Oprócz oddziaływania hałasu i drgań w trakcie robót palowych powstają inne oddziaływania i interakcje pali i robót palowych z otoczeniem , które rzadko są przedmiotem głębokiej analizy ...