01 PLANOWANIE obejmuje:

 • projektowanie technologiczne pali obejmujące proces produkcji, rozformowanie, transport, składowanie i wbijanie pali;
 • katalogi rozwiązań typowych;
 • badania geotechniczne;
 • projektowanie geotechniczne;
 • projektowanie konstrukcyjne na bazie rozwiązań typowych;

02 PRODUKCJA obejmuje:

 • dostawy i kontrolę jakości (badania) materiałów;
 • produkcję koszt zbrojeniowych;
 • produkcje betonu;
 • przygotowanie form;
 • betonowanie pali;
 • pielęgnacja i dojrzewanie betonu w formie;
 • rozformowanie, wyciąganie z formy i transport na składowisko pali;
 • dojrzewanie betonu na magazynie pali;
 • zakładowy system kontroli jakości;


03 LOGISTYKA obejmuje

 • zapewnienie środków transportu;
 • wyznaczenie tras dojazdu i zapewnienie dróg technologicznych i placów składowych;
 • identyfikacja, załadunek, transport i rozładunek pali;
 • załadunek, transport i rozładunek kafara i młota;

04 WBIJANIE obejmuje

 • identyfikację pala;
 • podnoszenie pala do kafara;
 • wbijanie pala;
 • rozkuwanie głowicy pala;
 • badania nośności pali;

05 DOKUMENTACJA obejmuje

 • inwentaryzacja geodezyjna;
 • raport z próbnych obciążeń;
 • raporty materiałowe;
 • metryki pali.