Projektowanie konstrukcyjne żelbetowych pali prefabrykowanych

Katalog pali prefabrykowanych

 

Katalog pali prefabrykowanych opracowywany jest przez producenta prefabrykatów. W katalogu określane są minimalne wymagania konstrukcyjne ...

Złącza palowe

 

Łączenie pali z odcinków rozwiązuje jeden z podstawowych problemów technologii prefabrykowanych żelbetowych pali wbijanych wynikający z technologicznego ograniczenia długości ...

Fundamenty palowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych


To specjalne rozwiązanie prefabrykatów palowych stosowane powszechnie do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej: słupów i bramek ...