W sytuacji, gdy platforma znajduje się nad rzedną wierzchu projektowanych pali, do wbicia prefabrykatów wykorzystuje się dobijaki stalowe, zwykle o długości ok. 3m, umożliwiające wbicie prefabrykatu na głębokość do 1,5m pod powierzchnię platformy roboczej. Przy tak ograniczonym zagłębieniu dobijaka jego odzyskanie (wyciągnięcie z gruntu) nie jest zwykle problemem.

Fot. 5. Dobijak do pali prefabrykowanych

Fot. 6. Dobijanie pali prefabrykowanych pod poziom platformy roboczej