Skarpy, jako nieoczywisty wybór pod miejsce, na którym wybudujemy dom, wymagają szczególnej uwagi. Tego typu zbocza spotkać można choćby przy obszarach nizinnych – w pobliżu moren czołowych czy przy krawędziach dolin wielkich rzek.

Ingerując w świat przyrody zmieniamy zmieniamy naturalną, istniejącą od wieków równowagę, co przyczynia się do powstawania niebezpiecznych osuwisk. Niestety, nagłe przemieszczenia mas ziemnych pochłonęły już wiele ofiar. Przyczyniły się również do innych, teoretycznie mniej groźnych katastrof.

 

Pamiętaj!

Duży wpływ na koszty inwestycji ma nachylenie zbocza. Ma to związek z wysokością ścian fundamentowych i koniecznością dużych robót. Dlatego też, przed budową domu na skarpie, priorytetem powinna być rzetelna opinia geotechnika. Co więcej, warto aby potwierdził swoje założenia tuż po zrealizowaniu wykopów. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, ze skarpą nie ma żartów!

Rzeczą znamienną przy budowie domu w pobliżu skarpy lub bezpośrednio na niej jest zmiana panujących warunków wodnych. W związku z tym, nasze nowe miejsce zamieszkania musi być otoczone drenażem. W tym należy pamiętać, że obowiązkiem jest zaprojektowanie drenażu opaskowego, otaczającego cały dom, jak również drenażu powierzchniowego, który znajdować się będzie pod budynkiem. Tego typu konstrukcja hydrotechniczna umożliwia odprowadzanie napływającej w kierunku domu wody, którą następnie należy wypuścić w odległości kilkunastu metrów od podnóża skarpy. To bardzo ważne, gdyż w przypadku odprowadzenia wody bezpośrednio na skarpę lub do jej podstawy, może skutkować powstaniem osuwiska.

Niebezpieczna skarpa

Do najbardziej niebezpiecznych należą zsuwy zbocza oraz osuwiska. Oba te zjawiska mogą wystąpić w sytuacji, w której wzdłuż dowolnej ciągłej powierzchni skarpy lub zbocza, siły ścinające przekroczą poziom wytrzymałości gruntu na ścianie. Do powstawania osuwisk szczególnie często dochodzi na wiosnę. Ma to związek z soczewkami lodu, które tworzą się pod powierzchnią skarpy, a które powodują zwiększenie wilgotności gruntów, co w końcowym rozrachunku może skutkować spływem skarpy.

Wybór technologii

Jak wspomnieliśmy na początku, przed rozpoczęciem prac budowlanych na czynnej skarpie, należy wykonać precyzyjne badania geologiczne. Umożliwiają one ocenę statyczności zbocza, a także wybór i zaprojektowanie właściwych zabezpieczeń.

Do najprostszych rozwiązań należy zmniejszenie nachylenia skarpy, niestety jednak zazwyczaj koniecznością jest przeprowadzenie zaawansowanych prac inżynierskich. Jeśli mamy do czynienia z rozległymi osuwiskami oraz głęboko położonymi powierzchniami poślizgu, najlepszym zabezpieczeniem będą kolumny i pale.

Należy jednak zaznaczyć, że niestety, ale roboty budowlane na skarpach będących w ruchu nie należą do najłatwiejszych i najtańszych.

Zadowolenie inwestora

Pale prefabrykowane to dobre rozwiązanie. Ich zalety to:

  • stosunek cena-jakość,
  • „czysty” plac budowy,
  • możliwość pełnego dostosowania do projektu,
  • krótki czas realizacji,
  • odporność na warunki pogodowe,
  • łatwość kontroli nośności,
  • przyspieszenie postępów w pracach.