To specjalne rozwiązanie prefabrykatów palowych stosowane powszechnie do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej: słupów i bramek.

W skład systemu wchodzą prefabrykaty fundamentowe i kotwy palowe.

W prefabrykacie fundamentowym zbrojenie główne prefabrykatu połączone jest metodą zgrzewania tarciowego z czterema śrubami wystającymi z głowicy pala. Do wystających śrub, po wbiciu prefabrykatu, mocuje się prefabrykowane słupy trakcyjne lub bramki.

Prefabrykowane kotwy palowe wyposażone są na bocznej powierzchni głowicy w gniazda do wkręcenia kotew odciągów linowych skrajnych słupów sieci trakcyjnej.

Prefabrykaty tego typu wbijane są przy użyciu specjalnych kafarów szynowych (fot. 1) lub szynowo-gąsienicowych (fot. 2) wyposażonych w młoty o masie ok. 1,5 tony i przystosowanymi do pracy pod istniejącą siecią trakcyjną.

Prefabrykaty fundamentów palowych produkowane są w długościach od 2,5m do 5,0m ze zmianą co 0,5m. Schemat fundamentu palowego pokazano na rysunku.

Rys. 1. Fundament palowy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej - schemat prefabrykatu

Rys. 2. Schemat mocowania podstawy słupa lub bramki.

Fot. 1. Kafar kolejowy szynowy z wiertłem do podwiercania

Fot. 2. Kafar szynowo-gąsienicowy