Kontrola nośności pali

Wykorzystanie wyników badań dynamiczności nośności pali
 
Rodzaj i liczbę badań nośności pali prefabrykowanych dobiera projektant do rodzaju konstrukcji, zrealizowanego zakresu rozpoznania (badania geotechniczne) i zmienności warunków gruntowych oraz liczby pali w fundamencie. Badania pali można przeprowadzić ...

Wykorzystanie wyników badań statycznych nośności i sztywności pali
 
W krajowej praktyce realizacji próbnych obciążeń statycznych (SLT – Static Load Test) wykorzystuje się prawie wyłącznie procedurę badania i sposób interpretacji wyników opisane w wycofanej normie [2]. Niniejszy artykuł został poświęcony ....