WPROWADZENIE
 
Projektowanie, dobór materiałów, produkcja oraz kontrola procesu produkcji prefabrykatów pali żelbetowych opiera się na wytycznych zawartych w aktualnych normach i obowiązujących rozporządzeniach, np. ...

CZYTAJ WIECEJ 

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA PREFABRYKATÓW PALOWYCH I WYPOSAŻENIE WYTWÓRNI
 
Profesjonalne podejście do prefabrykacji wymaga stosowania urządzeń, form i rozwiązań technicznych zapewniających produkcję w sposób masowy i powtarzalny. Konstrukcja form musi zapewniać stabilność wymiarów ...

PROCES PREFABRYKACJI
 
Prefabrykaty pali żelbetowych powinny być wytwarzane w wytwórniach stałych ze względu na stawiane im wysokie wymagania jakościowe. Proces produkcyjny składa się z następujących etapów...