Wprowadzenie


 Projektowanie, dobór materiałów, produkcja oraz kontrola procesu produkcji prefabrykatów pali żelbetowych opiera się na wytycznych zawartych w aktualnych normach i obowiązujących rozporządzeniach, np. ...

CZYTAJ WIECEJ 

Technologia wytwarzania prefabrykatów palowych i wyposażenie wytwórni
 

Profesjonalne podejście do prefabrykacji wymaga stosowania urządzeń, form i rozwiązań technicznych zapewniających produkcję w sposób masowy i powtarzalny. Konstrukcja form musi zapewniać stabilność wymiarów ...

Proces prefabrykacji


 Prefabrykaty pali żelbetowych powinny być wytwarzane w wytwórniach stałych ze względu na stawiane im wysokie wymagania jakościowe. Proces produkcyjny składa się z następujących etapów...