Fot. 4. Ustalanie pozycji prefabrykatu przed wbiciem względem sąsiedniego pala i położenia osi rzędu pali.

Prefabrykat pala podwieszony do młota lokalizuje się nad palikiem wyznaczającym jego położenie w terenie oraz domierza do wcześniej wbitych pali lub/i linki rozciagnietej równolegle do wbijanego rzędu pali

Fot. 4. Sprawdzenie ogólne równoległego położenia osi pala względem osi masztu

Pomocnik operatora kontroluje równoległe położenie osi pala względem masztu, a następnie poziomicą kontroluje nachylenie pala/masztu