Jak wygląda proces projektowania, kontroli nośności, produkcji i transporty pali prefabrykowanych?

Kluczową kwestią w kontekście wznoszenia obiektów budowlanych jest ich właściwe posadowienie. Doskonale nadają się do tego żelbetowe pale prefabrykowane. To nowoczesne rozwiązanie, którego zastosowanie niesie za sobą zalety w postaci m.in. krótkiego czasu realizacji oraz przystępnych kosztów całej inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowania opisywanych elementów, a także charakterystyką takich procesów jak kontrola pali i robót palowych.

 

Co jest istotne podczas projektowania pali prefabrykowanych?

 

Ze względu na konieczność dopasowania prefabrykatów żelbetowych do rodzaju terenu, w którym mają być umieszczone, przed rozpoczęciem ich projektowania niezbędne jest wykonanie badań geologicznych. Nierzadko wymagane okazuje się np. wzmocnienie gruntu pod budowę domu lub zabezpieczenie skarpy. Stworzenie koncepcji na samo posadowienie budynku mieszkalnego to z kolei właściwe obliczenie jego specyfikacji: rozstawienia poszczególnych elementów, ich wysokości, szerokości, a także liczby. Przez ekspertów obliczane są maksymalne obciążenia, którym będą mogły zostać poddane wyroby ze wzmocnionego betonu znajdujące się w ziemi. Należy również zadbać o dostarczenie specjalistom od projektowania prefabrykowanych pali informacji na temat charakterystyki obiektu budowlanego, który ma zostać na nich ułożony. W ten sposób powstać może np. osiedle domków jednorodzinnych.

 

Do niezwykle istotnych kwestii zalicza się ponadto nośność każdej części opisywanego posadowienia. Muszą być one zaprojektowane z uwzględnieniem wartości w tym zakresie dotyczących zarówno podstawy, jak i bocznej powierzchni komponentu. Warto pamiętać, że projektowanie konstrukcyjne żelbetowych pali prefabrykowanych zawsze powinno być realizowane poprzez indywidualne dopasowanie ich do konkretnej inwestycji.

 

W jaki sposób kontroluje się właściwości i jakość pali prefabrykowanych?

 

Proces produkcji pali prefabrykowanych z żelbetu składa się z wielu etapów. Niezbędne jest przygotowanie szkieletu zbrojeniowego poprzez ręczne bądź automatyczne formowanie, a także umieszczenie całego wzmocnienia wraz z elementami dystansowymi w specjalnych szablonach. Po połączeniu z mieszanką betonową przeprowadzane są testy, które pozwalają uzyskać informacje m.in. na temat nośności każdego z elementów. Można z nich tworzyć nawet posadowienie hali w warunkach zimowych.

 

Komponenty poddaje się próbnym obciążeniom - dotyczy to każdego wbitego pala prefabrykowanego. Na podstawie wpędów oszacowywane są wartości we wspomnianym zakresie. To z kolei pozwala uzyskać niezbędne dane na temat jakości wykonania wszystkich wyrobów. Kontrola, którą należy powtarzać zarówno na etapie produkcji pali prefabrykowanych, jak i ich transportu, gwarantuje umieszczenie na terenie inwestycji wytrzymałego posadowienia zapewniającego stabilność wzniesionego obiektu. Całość wyróżnia szybki czas realizacji. Zaletą jest też czysty plac budowy i realizacja przedsięwzięcia z uwzględnieniem zasad tworzących tzw. smart building.

 

Transport pali prefabrykowanych - co warto wiedzieć?

 

Przygotowane w specjalnych wytwórniach elementy muszą być bezpiecznie dostarczone na działkę klienta. W tym celu wykorzystywane są środki transportu przeznaczone ściśle do przewozu pali. Układa się maksymalnie dwie ich warstwy na sobie, które oddzielane są za pomocą drewnianych przekładek. Cały ładunek rozmieszczany jest na naczepie tak, by zachować jej stabilność. Gotowe komponenty są też zabezpieczane przed niekontrolowanym przesuwaniem. Produkcja, transport, składowanie i wbijanie żelbetowych pali prefabrykowanych nie kryją przed nami tajemnic - zapraszamy do współpracy!