Pale prefabrykowane a inwestycje w farmy wiatrowe

Jednym z najważniejszych źródeł zielonej energii są farmy wiatrowe – elektrownie, których liczba na terenie zarówno Polski, jak i Europy nieustannie się zwiększa. W realizowaniu projektów tego typu niebagatelne znaczenie ma dobór właściwych materiałów. Technologia żelbetowych pali prefabrykowanych znalazła szczególne uznanie pośród inwestorów. O farmach energii wiatrowej i ich relacji z prefabrykatami opowiadamy w tym artykule.

 

Rola farm wiatrowych w transformacji energetycznej

Elektrownie wiatrowe są jednym z największych źródeł energii w Polsce. Większość produkowanej energii wciąż pochodzi wprawdzie z elektrowni na węgiel brunatny i kamienny, jednak farmy wiatrowe plasują się się tuż za nimi, co czyni je jednocześnie głównym źródłem energii odnawialnej w naszym kraju. W ostatnim kwartale 2021 roku padło kilka rekordów względem wysokości energii wytwarzanej z wiatru - były to wartości przekraczające nieosiągalne wcześniej 6 gigawatów. Od 2015 roku w Polsce budowane są kolejne elektrownie tego typu, powstają również projekty inwestycji na polskich obszarach morskich.

 

Podobnie sprawa wygląda w ujęciu europejskim. Procent energii płynącej z OZE stale rośnie, a farmy wiatrowe odgrywają coraz większą rolę w dążeniu do zrównoważonej gospodarki energetycznej i do realizacji celów ustanowionych na paryskim szczycie klimatycznym w 2015 roku. Pale prefabrykowane odgrywają w tym procesie bardzo ważną rolę.

 

farmy wiatrowe


Wykorzystanie pali prefabrykowanych w budowie farm wiatrowych

Pale prefabrykowane o dużych wymiarach to jedne z materiałów najchętniej używanych do posadowienia turbin wiatrowych. Czynników sprawiających, że jest to wybór najkorzystniejszy do projektów tego typu, jest bardzo wiele. Poniżej przedstawimy i opiszemy wybrane z nich.

 

1. Proces produkcji

Sposób produkowania pali prefabrykowanych ma niebagatelne znaczenie w terminowym wykonaniu inwestycji. W wytwórniach stosowane są nowoczesne urządzenia, rozwiązania techniczne, a także system kontroli jakości, które razem umożliwiają masową i powtarzalną produkcję materiałów. Proces projektowania i wytwarzania elementów posadowienia rozpoczyna się z odpowiednim wyprzedzeniem do startu robót budowlanych. Materiały mogą być przetransportowane na miejsce powstawania inwestycji w terminie. Minimalizowane jest więc ryzyko opóźnień w pracach.

 

2. Szybkość prac budowlanych

Do wgłębiania materiałów w grunt wykorzystywane są maszyny takie jak palownice, wyposażone w system udarowy, wibracyjny lub wciskany. Specyfika prac zwykle nie wymaga wykonania dodatkowych wykopów - przeprowadzane są one z poziomu gruntu. Palowanie materiałów prefabrykowanych na terenie powstającej farmy odbywa się więc w szybkim tempie.

 

3. Możliwość wykorzystania ich na podłożach o różnej nośności

Zaletą pali prefabrykowanych – nie tylko w przypadku elektrowni tego typu, ale większości projektów, w jakich są wykorzystywane – jest fakt, że materiały te bardzo dobrze odnajdują się w środowisku o nietypowych właściwościach geotechnicznych. Mogą być używane na terenach wymagających, gruntach niespoistych i o ograniczonej nośności.

 

4. Kwestie budżetowe

Względy finansowe nie pozostają bez znaczenia podczas wyboru materiałów do realizacji projektu, a pale prefabrykowane umożliwiają optymalizację kosztów całej inwestycji. Pozwalają na pozostanie w granicach budżetu projektu przy jednoczesnym wykonaniu założonych w projekcie celów.

 

farmy wiatrowe pale prefabrykowane


Wybór inwestorów

Podsumowując, pale prefabrykowane uznawane są za najkorzystniejsze materiały do posadowienia farm wiatrowych z kilku powodów. Za ich wyborem przemawiają nie tylko względy finansowe, ale też zoptymalizowanie procesu produkcyjnego i prac budowlanych na terenie, na którym powstać ma zielona elektrownia. Materiały dobrze sprawdzają się na wymagających gruntach oraz umożliwiają spełnienie założeń technicznych inwestora. I co równie ważne - poprzez wykorzystywanie pali prefabrykowanych do budowy farm wiatrowych pośredniczy się też w procesie zrównoważonego rozwoju i w przechodzeniu na czystą energię.