Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym

Wzmocnienia stosowane w celach konstrukcyjnych można podzielić ze względu na przekrój, a także materiał wykorzystywany do ich produkcji. Po więcej informacji na temat tego rodzaju elementów konstrukcyjnych zapraszamy do lektury artykułu.

Wzmocnienia stosowane w celach konstrukcyjnych można podzielić ze względu na przekrój, a także materiał wykorzystywany do ich produkcji. Niezależnie od wariantu, pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym umożliwiają sprawną realizację robót dzięki wysokiemu poziomowi nośności i sztywności. Przeprowadzane z ich użyciem prace cechują się odpornością na błędy wykonawcze, efektywnością ekonomiczną oraz łatwością nadzorowania. Po więcej informacji na temat tego rodzaju elementów konstrukcyjnych zapraszamy do lektury artykułu.

 

Najważniejsze informacje na temat pali prefabrykowanych

 

Pogrążanie pali prefabrykowanych w gruncie podczas prac w budownictwie komunikacyjnym odbywa się bez wydobywania urobku. W tym celu wykorzystuje się metodę wbijania, wibrowania, wciskania lub wkręcania. Stosowane wówczas narzędzia to kafary bądź dźwigi, wibromłoty, głowice obrotowe oraz prasy hydrauliczne. W pewnych przypadkach konieczne mogą się okazać prace wspomagające takie jak wstępne przewiercanie, przebijanie lub podpłukiwanie z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem.

 

Istotną właściwością jest przemieszczeniowy charakter pali prefabrykowanych, gdyż wpływa to na wyższy poziom sztywności w porównaniu do wariantów wierconych. Ponadto oddziałuje to na zwiększenie oporu jednostkowego wzdłuż pobocznicy i pod stopą, co ma duże znaczenie w kategorii budownictwa komunikacyjnego.

 

Jakie są rodzaje pali prefabrykowanych?

 

Omawiając takie elementy konstrukcyjne, należy zwrócić uwagę na podział uwzględniający materiał, z którego je wykonano. Pod tym względem w budownictwie komunikacyjnym wyróżnia się pale prefabrykowane:

 

  • stalowe,
  • drewniane,
  • betonowe (żelbetowe i sprężone),
  • kompozytowe.

 

Można je podzielić także ze względu na przekrój, na warianty: pełne (m.in. kwadratowe, okrągłe, sześcioboczne i nie tylko), skrzynkowe lub rurowe.

 

Żelbetowe, stalowe i drewniane pale prefabrykowane

 

Współcześnie w budownictwie komunikacyjnym wykorzystuje się głównie wzmocnienia z trzech materiałów. Pale prefabrykowane żelbetowe są zwykle stosowane jako element fundamentów podpór stałych i tymczasowych obiektów mostowych niezależnie od warunków gruntowych i lokalizacyjnych.

 

Warianty stalowe są używane przede wszystkim w mostownictwie, a także do posadowienia obiektów tymczasowych i technologicznych. Zazwyczaj są stosowane do robót palowych w wodzie. Ich istotną właściwością jest możliwość odzyskania i ponownego wykorzystania materiału po okresie użytkowania.

 

W budownictwie komunikacyjnym można spotkać się także z prefabrykowanymi palami drewnianymi. Wyróżnia je niewielki ciężar idący w parze z wysokim stopniem wytrzymałości, a także łatwość obróbki i walory ekologiczne. Wzmocnienia z tego materiału wykorzystuje się m.in. do fundamentowania pomostów oraz podpór tymczasowych.

 

Zastosowanie pali prefabrykowanych w budownictwie komunikacyjnym

 

Niekwestionowaną zaletą takich elementów konstrukcyjnych jest możliwość stosowania ich niemal w każdych warunkach gruntowych. Jedynymi wyjątkami są twarde skały oraz podłoża sypkie silnie zagęszczone i spoiste o dużej wytrzymałości.

 

Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym uzyskują doskonałą efektywność techniczną i ekonomiczną w przypadku posadowienia w wodzie, gruntach bardzo agresywnych lub objętych skażeniem chemicznym, a także w luźnych i średnio zagęszczonych podłożach. Podobnie sytuacja wygląda w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej i w przypadku grubych warstw gruntów słabonośnych o niskich parametrach wytrzymałościowych. Znajdują zastosowanie także w podporach mostowych wymagających dużej podatności poziomej, wzmocnieniach istniejących lub wadliwych fundamentów palowych i obiektach budowanych metodą “top&down”.