Beton z betoniarki

Zalety pali prefabrykowanych

Budownictwo kubaturowe, mostowe, drogowe i hydrotechniczne - technologia pali prefabrykowanych znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. To powszechnie wykorzystywane rozwiązanie, wciąż udoskonalane przez inżynierów z całego świata.

 

Jako niezbędny element konstrukcyjny fundamentu wielu różnych obiektów, odciąża jego części nośne oraz stabilizuje grunt. Dzięki temu odpowiada za prawidłowe i bezpieczne posadowienie budynku. Żelbetonowe i betonowe podpory prefabrykowane tworzą: głowica, długi trzon oraz podstawa. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie konstrukcja powstaje na niestabilnym gruncie lub inwestorzy chcą uniknąć głębokich i kosztownych wykopów.

 

Jakie korzyści wynikają z zastosowania pali prefabrykowanych?

 

Jest ich wiele, choć na szczególną uwagę zasługuje ograniczenie zagrożenia związanego z sąsiedztwem innych obiektów. Posadowienie palowe zwiększa więc bezpieczeństwo budynku, a przy tym nie wiąże się z koniecznością prowadzenia czasochłonnych i skomplikowanych prac odwodnieniowych oraz zapobiegających występowaniu osuwisk. Obiekt, którego fundament został wzmocniony betonowymi lub żelbetonowymi palami, jest nie tylko bardziej stabilny, ale także odporny na przemieszczanie się ziemi. Nic więc dziwnego, że tak chętnie sięgają po nie kierownicy placów budowy.

 

Warto również wspomnieć, że wbijanie pali nie powoduje powstawania urobku, który może mieć negatywny wpływ na okoliczną przyrodę. Roboty pozwalają więc zachować czystość i porządek na budowie, a żelbetonowe konstrukcje powstają z podzespołów o obojętnym działaniu na środowisko naturalne. Prace związane z wbijaniem pali prefabrykowanych przebiegają niezwykle sprawnie, dzięki czemu możliwe jest szybkie przejście do kolejnych etapów inwestycji. To z kolei wyraźnie skraca czas potrzebny na budowę domu, stacji benzynowej, hali czy osiedla mieszkalnego.

 

Zastosowanie technologii pali prefabrykowanych

 

Czym wyróżniają się żelbetonowe pale prefabrykowane na tle pozostałych technik wzmacniania? Ułatwiają dbanie o porządek na placu budowy, który przez wielu ekspertów określany jest mianem żywego organizmu, gdzie prowadzone prace przenikają się wzajemnie i nie pozostają wobec siebie obojętne. Gotowe prefabrykaty dostarczane są na budowę prosto z fabryki, a następnie bezpośrednio wbijane w podłoże. Jest to tzw. metoda przemieszczeniowa, która oznacza, że w trakcie robót grunt wędruje ku dołowi oraz na boki. Dzięki temu nie generuje urobku, który wypływa na powierzchnię platformy. Tym samym pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo ludzi i maszyn.

 

Brak urobku ma szczególne znaczenie w przypadku prac prowadzonych na trenach zabudowanych i w miastach. Obszar, na którym prowadzone są roboty wraz z przylegającymi drogami dojazdowymi, pozostają czyste, co jest istotne zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i mieszkańców. Ekipa budowlana nie traci czasu na uprzątnięcie placu, lecz od razu przystępuje do pozostałych etapów projektu. Zastosowanie technologii pali wbijanych zwiększa poziom estetyki, a jednocześnie wpływa na efektywność realizacji całej inwestycji.

 

Inne zalety pali prefabrykowanych

 

To niezawodna technologia, które służy do wzmacniania grząskiego gruntu. Wykorzystywana jest podczas odzyskiwania terenów poprzemysłowych, zabezpieczania skarp, posadowienia budynku mieszkalnego lub molo, a także różnego typu zbiorników, stacji transformatorowych, słupów oświetleniowych itp. Pale prefabrykowane stosuje się w celu utwardzenia podłoża pod obiekty kubaturowe (przemysłowe i handlowe), jak stacje benzynowe czy nabrzeża portowe.