Formularz wyszukiwania

Bibliografia - alfabetyczny spis Autorów publikacji

Spis piśmiennictwa dostepny na portalu pale-prefabrykowane.pl

Strona główna » Bibliografia » Bibliografia - alfabetyczny spis Autorów publikacji

Obliczanie nośności granicznej pala metodą CASE na podstawie wyników badania dynamicznego

Data publikacji: 01.11.2015
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo NR 11/2015
Publikacja do pobrania:

Fundamenty z pali prefabrykowanych

Data publikacji: 06.09.2005
Autorzy: Tomaka Wojciech
Publikacja: Kalejdoskop budowlany . Wrzesień 2005.
fragment:

Firma Aarsleff Sp. z o.o. jako podwykonawca konsorcjum STRABAG Sp. z o.o./HERMAN KIRCHNER GmbH realizuje roboty fundamentowe dotyczące obiektów inżynierskich budowanych w ramach inwestycji „Modernizacja drogi krajowej nr 3. Budowa zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego – II Etap” objętej programem PHARE PL0009.03...

Współczesne żelbetowe pale prefabrykowane firmy Aarsleff

Data publikacji: 09.08.2006
Autorzy: Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynier Budownictwa. 2006

Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia

Data publikacji: 25.09.2011
Publikacja: 57 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Rzeszów - Krynica, 18 – 22 września 2011 roku
fragment:

W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz majach na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych...

20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce

Data publikacji: 07.07.2014
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315

Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

Data publikacji: 09.09.2014
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315

Static and dynamic testing of driven piles in Poland

Data publikacji: 17.09.2008
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:

he current possibility of obtaining financial resources from the European Union funds results in the i n crease of road investments in Poland. At the same time, Poland (together with Ukraine) is preparing for the organisation of EURO 2012. Fast development of motorway and land road network, connected with simultaneous construction of ring roads for many towns, brings about the necessi ty of erecting a large amount of engineering objects – bridges and viaducts. The majority of those objects are founded on foundation piles. The construction of piles underneath the erected objects is preceded by the obligatory testing determined by the cod e of practice, and thus leads to the prolonging of the works execution. As it is in the whole EU, static testing constitutes the basic bearing capacity testing due to local regulations (Polish code of practice) and, as follows, contract specifications. Hig h - strain dynamic testing (CASE, CAPWAP, DLT, PDA) and integrity testing (PIT, SIT) used to be carried out as the additional control procedures, which provides the quality, and not quantity, assessment. However: last years dynamic testing became in Poland a n accepted method of pile capacity assessment. Kinetic bearing capacity testing (STATNAMIC, DYNATEST) is not frequently used...

A case study of piling project and testing in Poland

Data publikacji: 05.05.2008
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:

This paper presents a case study of piling project and testing of a huge Commercial Centre in the south-western region of Poland. The overall pile driving works involved more than 2500 RC piles of a total length over 33 000 m. Assumption that the bearing capacity of a pile driven into cohesive soil may increase significantly in time (set-up effect), was the reason for the contractor to take the risk to accelerate the testing procedure. Usually, when the load test result indicates insufficient bearing capacity, the testing procedure may be repeated after a period required by the codes of practice. The possible later increase of pile bearing capacity adds up to additional safety margin for the design. In the case of sandy soils, reported by Jardine et al (2006) values of capacity increase amounting to app. 20% do not affect much pile bearing capacity and the design procedure. It is important to state that some authors have observed an opposite effect called relaxation, which can appear in silty soil. The authors of the paper, however, have never noticed this effect. On the contrary, the numerous static and dynamic testing of foundation piles designed for Auchan Commercial Centre in Raciborz (Poland) have proved a significant time-dependent increase of bearing capacity of piles driven in silt (reaching app. 67%)...

Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles

Data publikacji: 20.09.2006
Publikacja: GEOTECHNICS 2006. Construction, Technologies, Materials and Monitoring. Slovakia. The High Tatras. 20-22.09.2006
fragment:

After the foundation piles have been installed in the ground, the increase of their load capacity may be observed, due to the dissipation of ground water pore pressures and the reconsolidation of t he soil around the pile (set-up effect). Hence, the norms and regulations recommend that the pile load capacity tests should be carried out from several to dozens days after the piles hav e been constructed. That requirement of preserving such a long time span between the p ile installation and their testing (as well as the continuation of the whole pile c onstruction work) may cause, for one thing, many problems from the point of view of organisation; secondly, delay and additional costs...

Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych

Data publikacji: 15.11.2007
Publikacja: Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. Seminarium IBDiM i PZWFS. Warszawa, 15 listopada 2007
fragment:

The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions.

Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych

Data publikacji: 01.09.2016
Publikacja:

Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych

Data publikacji: 24.03.2009
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/200

Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych

Data publikacji: 11.03.2009
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2009, Badania nośności pali prefabrykowanych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń – Luty 2009

Roboty palowe a zmniejszanie ryzyka błędnego rozpoznania podłoża

Data publikacji: 20.03.2010
Publikacja: Mosty, 3/2010.
fragment:

W artykule, na przykładzie mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Modrzejowice, przedstawiono problemy wyko- nania fundamentu palowego małego obiektu mostowego, dla którego nie przewidziano wykonania badań nośności pali, a warunki gruntowe okazały się zdecydowanie gorsze, niż wykazane w dokumentacji geotechnicznej. Omówiono przyczyny powstania problemów oraz sposób ich rozwiązania.

SZUKAJ

BAZA WIEDZY

TAGI

Bibliografia - alfabetyczny spis Autorów publikacji | Pale-prefabrykowane.pl ▷ Wortal o technologii pali prefabrykowanych

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.