Posadowienie domu jednorodzinnego na palach prefabrykowanych

Lokalizacja

Gniezno, ul. Żuławy.

 

Dobór technologii

Roboty palowe zostały wykonane z użyciem żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych. Ta technologia została wybrana ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe. Palowanie w grubych warstwach odkształcalnych gruntów organicznych niesie za sobą istotne zagrożenia technologiczne, które ograniczyły możliwość wykorzystania innych technologii palowania lub wzmocnienia podłoża. Pale prefabrykowane wyeliminowały m.in. takie zagrożenia jak zagrożenie utratą ciągłości lub brakiem możliwości uformowania trzonu pali lub kolumn formowanych w gruncie, bardzo niskie wartości lub brak możliwości uformowania kolumn mieszanych wgłębnie, itp.

 

Czas realizacji

Czas realizacji robót palowych: < 1 tygodnia

Opis problemu - warunki gruntowe

Rozwiązanie problemu

Rozwiązanie fundamentu palowego

Dobrany właściwie do wartości obciążeń przekrój pali prefabrykowanych pozwolił na zachowanie rozstawów, które umożliwiły optymalne kształtowanie zwieńczeń.  Długość pali została dobrana do obciążeń i warunków gruntowych, przy czym przyjęto generalne wymaganie zagłębienia stopy pala 2 m w warstwie gruntów nośnych. W projekcie wykorzystano także kozłowe układy pali w celu znacznego zwiększenia nośności poziomej fundamentu palowego w grubych warstwach gruntów organicznych przy użyciu pali o relatywnie małych przekrojach poprzecznych.

Założenia projektu palowania zostały zweryfikowane dwoma niezależnymi metodami wykorzystującymi bezpośrednio badania, tj. obliczeniami nośności wykorzystującymi bezpośrednio wyniki sondowania CPT oraz wynikami badań nośności pali przeprowadzonymi metodą statyczną i dynamiczną. Ponadto nośność wszystkich pali została oszacowana przy użyciu skalibrowanego wzoru dynamicznego

Realizacja robót

Podsumowanie

Zaleganie w podłożu grubych warstw odkształcalnych gruntów organicznych to warunki sprzyjacie wykorzystaniu technologii żelbetowych prefabrykowanych pali wbijanych niezależnie od lokalizacji obiektu. Dobór właściwego przekroju pala prefabrykowanego zależy od lokalizacji terenu robót palowych, rodzaju obiektu i wielkości obciążeń. W przypadku obiektów mieszkalnych zlokalizowanych w terenie zabudowanym preferowane jest wykorzystanie pali o mniejszym przekroju poprzecznym, tj. 250x250mm, 300x300mm. Wbijanie tego rodzaju pali wymaga stosunkowo małej energii i nie generuje istotnych oddziaływań na otoczenie, a optymalnie zaprojektowane, pozwalają na przeniesienie maksymalnych obciążeń użytkowych rzędu od 650kN do 1200kN

ZOBACZ, GDZIE I JAK POWSTAJE DO 3000mb PALI DZIENNIE

Obejrzyj film

Jesteś developerem i planujesz nowe inwestycje? Sprawdź czy warto inwestować w działki z grząskim gruntem


Podpowiadamy

Każda inwestycja łączy się z poniesieniem kosztów. Inwestor zanim podejmie decyzje o realizacji inwestycji musi dobrze skalkulować koszty. Na ceny mieszkań ma wpływ ich wielkość, układ ale głównie to lokalizacja. Poszukiwane są mieszkania blisko centrum bądź te zlokalizowane w ciszy z malowniczą okolicą. Niestety piękne działki często idą w parze z grząskim gruntem. Postawienie fundamentów budynku na grząskim gruncie wiąże się z wykonaniem dodatkowych prac mających na celu stabilizację gruntu. Wybierając odpowiednią metodę wcale nie musi to podnieść znacząco kosztów czy wydłużyć proces budowy. Pobierz poradnik, w którym przybliżamy problem grząskiego gruntu i pokazujemy rozwiązanie: szybkie i tanie.

 

Budowa fundamentów jest ważnym elementem całego procesu inwestycji. Dlatego zanim podejmiesz działania wybierz odpowiednią metodę. Do wzmocnienia gruntu warto rozważyć fundamenty na palach. Posadowienie budynku na palach jest wbrew pozorom szybkie i tanie, a roboty palowe przebiegają sprawnie pozostawiając czysty plac budowy.

 

Odpowiedzi na pytania jak wzmocnić fundamenty? Jak utwardzić teren? Jak stabilizować grunt? znajdziesz w poradniku Budowa na podmokłym terenie. Pobierz poradnik i zobacz jak postawić fundamenty krok po kroku

Pobierz poradnik Budowa na podmokłym terenie 

 

 

Czy wiesz, że…


Podmokły teren może być nawet dziesięciokrotnie tańszy niż działki budowlane?

Przed kupnem działki sprawdź jaki jest jej status:udaj się do Urzędu Gminy i zweryfikuj czy działka, którą chcesz kupić leży na terenie przeznaczonym do zabudowy jednorodzinnej,skonsultuj z geotechnikiem i architektem swój wybór. Niech sprawdzą, czy na wybranej działce znajduje się grunt odpowiedni do postawienia domu.
 
Przed kupnem działki sprawdź jaki jest jej status: sprawdź układ, rodzaj i parametry warstw gruntu,
zwróć uwagę na słabe przewarstwienia gruntu też na znacznej głębokości,
zweryfikuj poziom wody gruntowej względem spodu fundamentu,
sprawdź napięte zwierciadło wody gruntowej.

 

Pamiętaj, że wysoki poziom wód gruntowych może wpłynąć na:wykonanie fundamntów pod dom jednorodzinny,
osiadanie obiektu skutkujące pękaniem sufitów i ścian,
destrukcję budynku.