Formularz wyszukiwania

Lech Coaster – wielkie emocje na palach prefabrykowanych

Opisy przypadków ciekawych inwestycji

Strona główna » Case Study » Lech Coaster – wielkie emocje na palach prefabrykowanych

Lech Coaster – wielkie emocje na palach prefabrykowanych

W parku rozrywki w Chorzowie zaplanowano budowę największego w tej części Europy rollercoastera (fot. 1). Główna atrakcji parku rozrywki została zlokalizowana na lądzie i nad wodą (rys. 1). Konstrukcja rollercoastera została zaprojektowana jako podparta na 187 fundamentach (rys. 1) pogrupowanych w 12 typowych rozwiązań. Ze względu na:

przewidziano wykorzystanie pali. W pierwszej wersji projektu przewidziano wykonanie na lądzie i w wodzie (z usypanej w zbiorniku platformy roboczej) pali wierconych o średnicy 500mm z betonu C40/50 i zbrojonych stalą zbrojeniową o fy=355MPa.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz uwzgledniających:

zrewidowano pierwotne rozwiązanie projektowe i zdecydowano o wykorzystaniu pali prefabrykowanych. Wyeliminowano w ten sposób istotne ryzyka związane z:

lech coaster - pale prefabrykowane

Fot. 1. Wizualizacja Lech Coastera (źr. Archiwum Legendia ŚWM)

 

Rys. 1. Plan rozmieszczenia fundamentów​

 

Warunki gruntowo-wodne

Rys. 2. Przykładowy profil geotechniczny​

 

Przykładowy profil geotechniczny (rys. 2) reprezentatywny dla obszaru palowania przedstawiono na rys. 2. Niebieskim kolorem oznaczono wodę, kolorem jasnozielonym odkształcalne grunty spoiste, kolorem ciemnozielonym namuły, żółtym nośne piaski i jasnobrązowym sztywne gliny.   

Projekt fundamentów składał się z:

Wykorzystano 410 pali o przekroju 30 x 30 cm i 88 pali o przekroju 40 x 40 cm o długości od 5 do 15 m, zbrojonych 12-stoma, 16-stoma lub 20-stoma prętami głównymi o średnicy 12 mm. Przekrój i długość pali została dostosowana do przewidywanych obciążeń. Zaprojektowano pale na obciążenia osiowe w przedziale od 200 do 1000kN w trudnych i zmiennych warunkach gruntowych. Poniżej zamieszono przykładowy wynik obliczeń nośności pala prefabrykowanego wykonanych przy użyciu darmowego oprogramowania PalePN Lite  (rys. 3).

Rys. 3. Przykładowy wynik obliczeń nośności pala prefabrykowanego​

 

Roboty palowe (fot. 2 i 3) zrealizowano w ciągu 21 dni roboczych w warunkach miejskich, w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego parku rozrywki zapewniając przy tym wysokie bezpieczeństwo robót oraz użytkowania parku.

Poniżej zamieszczono przykładowe zdjęcie z realizacji. Na szczególną uwagę zasługuje:

Technologia pali prefabrykowanych

Fot. 2. Palowanie​

 

Technologia pali prefabrykowanych

Fot. 3. Rozkuwanie hydrauliczne głowic pali​

Podsumowanie

       Fundament Lech coaster'a w liczbach:

 

Fundament Lech Coaster’a (fot. 4) wykonano przy użyciu pali prefabrykowanych o przekroju 30 x 30 cm i 40 x 40 cm o długościach od 5 do 15 m, wbijanych w mieście na terenie funkcjonującego parku rozrywki na lądzie i w wodzie z usypanej tymczasowej platformy.

 
lech coaster - pale prefabrykowane

Fot. 4. Gotowy obiekt ​(źr. Archiwum Legendia ŚWM)

Fundament zaprojektowano i wykonano z gotowych prefabrykatów wyprodukowanych z betonu C40/50 z użyciem cementu HSR (odpornego na agresję siarczanową) i odpornych na silnie  agresywne chemicznie środowisko gruntowo-wodne. W trakcie robót palowych prowadząc w trudnych warunkach spełniono ostre wymagania w zakresie dokładności wbicia pali. Rozwiązanie fundamentu palowego dostosowano do zmiennych warunków gruntowych oraz obciążeń przez wykorzystanie 39 rozwiązań konstrukcyjnych pali, które różniły się przekrojem poprzecznym, długością lub/i zbrojeniem. 499 pali, o łącznej długości przekraczającej 8 kilometrów, wbito w ciągu 21 dni roboczych uzyskując informacje umożliwiające oszacowanie nośności każdego pala. 

 

Komentarzeilość komentarzy-3

Patryk.D on Wrzesień 13, 2019 15:13

Zarówno sama kolejka górska, jak i przygotowany materiał robią wrażenie ;)

Adrrian on Październik 31, 2019 16:09

Przejechałby się taką kolejką :D

Maria Flak on Marzec 05, 2020 13:46

Imponująca budowla, aż chce się ją sprawdzić.

Zostaw komentarz

SZUKAJ

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się do naszego newslettera, zdobywaj wiedzę i umiejętności

TAGI