Formularz wyszukiwania

Połczyn Zdrój Budynek handlowo-usługowy posadowiony na palach prefabrykowanych

Opisy przypadków ciekawych inwestycji

Strona główna » Case Study » Połczyn Zdrój Budynek handlowo-usługowy posadowiony na palach prefabrykowanych

Połczynie Zdrój Budynek handlowo-usługowy posadowiony na palach prefabrykowanych

W odległości zaledwie kilku metrów od dwóch użytkowanych obiektów handlowo-usługowych zaplanowano budowę kolejnego obiektu tego typu. Obiekt posadowiono na cienkiej płycie żelbetowej zagłębionej ok. 3 m poniżej terenu i opartej na palach prefabrykowanych ze względu na zalegające w podłożu grube warstwy gruntów odkształcalnych. Przed rozpoczęciem robót wykonano inwentaryzację sąsiednich obiektów, a w trakcie palowania prowadzono ciągły monitoring drgań i kontrolę oddziaływania robót palowych na sąsiednie obiekty.

Warunki Gruntowe

Warunki gruntowe na potrzeby projektu palowania ustalono wykonując trzy sondowania sondą statyczną CPT do głębokości od 20 m do 26 m. Wyniki sondowania przesadzono poniżej w postaci wykresów oporu stożka sondy na głębokości sondowania.

Rys 1. Wyniki sondowania CPT

 

Wyniki sondowania wskazują na zaleganie grubych warstw gruntów odkształcalnych/słabonośnych do głębokości 7÷9 m. Wyniki sondowania wykorzystano bezpośrednio do oszacowania nośności pali pojedynczych, pali w grupie oraz osiadania fundamentu zastępczego.

Rozwiązanie fundamentu palowego

Pale prefabrykowane rozmieszczono pod płytą w ten sposób aby zminimalizować grubość płyty fundamentowej i jej zbrojenie oraz zapewnić w przybliżeniu równomierne obciążenie pali.

Rys 2. Plan palowania

 

Rys 3. Rozkład deformacji płyty fundamentowej (Sofistik)

 

Rys 4. Obciążenia na pale

 

Do posadowienia obiektu wykorzystano 55 pai prefabrykowanych o przekroju 30 x 30 cm i długości od 10 m do 13 m dopasowanej do warunków gruntowych i obciążeń. Maksymalne obciążenie na pal nie przekroczyło 500kN. Pale zaprojektowano z betonu min. C30/35 zbrojone 8#12 mm i 4#16 mm.Pale zaprojektowano bez rozkucia, z głowicą zagłębioną w płycie na głębokość 5 cm (rys. 2). Realizacja robót wymagała wysokiej dokładności wykonania robót palowych przede wszystkim w zakresie rzędnej wbicia głowicy pali.

Nośność geotechniczna pali

Poniżej przedstawiono przykładowo zakres obliczeń geotechnicznych pali prefabrykowanych dla jednego z sondowań CPT.

 

Nośności pali i osiadania fundamentu palowego wyznaczono metodę niemiecką projektowania pali z bezpośrednim wykorzystaniem wyników sondowania CPT zgodnie z wymaganiami Recommendations on Piling (EA Pfähle) Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego i PN-EN 1997-1 (Eurokod 7).Zaplanowano przeprowadzenie dwóch próbnych obciążeń dynamicznych pali w trakcie robót, których celem była weryfikacja założeń projektowych.

Podsumowanie

Zdjęcie 1. Rozładunek pali prefabrykowanych i rozpoczęcie robót palowych

 

Zdjęcie 2. Gotowy fundament palowy

Roboty palowe zrealizowano (fot. 1) w ciągu 2 dni roboczych zgodnie z założeniami projektu palowania. Założenia projektowe zweryfikowano pozytywnymi wynikami próbnych obciążeń dynamicznych. Nie odnotowano przy tym negatywnego oddziaływania robót palowych na otoczenie. Na szczególną uwagę zasługuje (fot. 2):

 

Komentarzeilość komentarzy-2

Paulina Szostek on Styczeń 17, 2020 12:12

Moja rodzinna miejscowość :D

Zibi80 on Marzec 02, 2020 16:59

Myslalem, że problem zostanie trochę szerzej opisany :/

Zostaw komentarz

SZUKAJ

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się do naszego newslettera, zdobywaj wiedzę i umiejętności

TAGI