Posadowienie domu jednorodzinnego na palach prefabrykowanych

Inwestor indywidualny zaplanował budowę rozległego domu jednorodzinnego z garażem na malowniczej działce leśnej w miejscowości Słone w gminie Świdnica w województwie Lubuskim.

Wykonane badania geotechniczne potwierdziły zaleganie w podłożu warstw gruntów organicznych o znacznej i zmiennej grubości. Inwestor stanął przed wyborem zmiany lokalizacji budynku, wprowadzenia istotnych zmian w konstrukcji budynku lub wzmocnienie fundamentów poprzez posadowienie obiektu z wykorzystaniem posadowienia głębokiego.

 

Opis problemu

WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowe pod budynkiem pokazano schematycznie na rys. 1. Na podstawie wyników badań geotechnicznych, analizy ryzyka technologicznego oraz analizy kosztów robót palowych wybrano posadowienie budynku na palach prefabrykowanych o przekroju 250 x 250 mm.

Wybrany rodzaj pali fundamentowych:pale prefabrykowane o przekroju 250x250mm

Za wyborem pali prefabrykowanych o niewielkim przekroju poprzecznym przemawiały:

niewielkie obciążenia pali,
grube i nieregularnie rozłożone na głębokości warstwy gruntów organicznych,
brak zagrożenia utratą ciągłości w trakcie wykonania pala,
stabilność kształtu wykonanego pala,
szybkie wykonanie robót palowych,
łatwa kontrola nośności na podstawie wpędów lub/i badań dynamicznych i
niewielki koszt wykonania robót.
Pale prefabrykowane pozwoli na wzmocnienie fundamentów w szybkim czasie i niskim koszcie

Rozwiązanie problemu

ROZWIĄZANIE FUNDAMENTU PALOWEGO
Niewielkie obciążenia przekroje i rozstawy pali umożliwiły zachowanie głównych rozwiązań konstrukcyjnych budynku. Rozmieszczenie pali dostosowano do obciążeń i rozwiązań konstrukcyjnych budynku pod ścianami i słupami konstrukcyjnymi (rys. 2)

Realizacja robót

PODSUMOWANIE
Całość robót palowych zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych. Dla wszystkich wbitych pali (fot. 1) zanotowano wartości wpędów, a na wskazanym palu wykonano próbne obciążenie dynamiczne. Wbite pale spełniły wymagania projektu.

PROBLEM: fundamenty domu jednorodzinnego na grząskim gruncie

CEL: budowa domu jednorodzinnego

ROZWIĄZANIE: pale prefabrykowane o przekroju 250x250mm

EFEKT: wzmocniony grunt z zastosowaniem technologii pali prefabrykowanych

SUKCES! Wykonana realizacja

ZOBACZ, GDZIE I JAK POWSTAJE DO 3000mb PALI DZIENNIE

Obejrzyj film

Planujesz zakup działki i budowę domu jednorodzinnego?


Podpowiadamy

Posiadasz własną działkę ale z grząskim gruntem? Wyzwaniem może być dla Ciebie budowa domu. Fundamenty na grząskim gruncie wymagają przeprowadzenia dodatkowych prac. Ale nie musi być to drogie i czasochłonne. Zobacz jak sprawnie utwardzić teren pod fundamenty domu jednorodzinnego. Pobierz poradnik, w którym przybliżamy problem grząskiego gruntu i pokazujemy rozwiązanie: szybkie i tanie.

 

Budowa fundamentów jest ważnym elementem całego procesu budowania domu. Dlatego zanim podejmiesz działania wybierz odpowiednia metodę. Do wzmocnienia gruntu warto rozważyć fundamenty na palach. Posadowienie budynku na palach jest wbrew pozorom szybkie i tanie, a roboty palowe przebiegają sprawnie pozostawiając czysty plac budowy.

 

Odpowiedzi na pytania jak wzmocnić fundamenty? Jak utwardzić teren? Jak stabilizować grunt? znajdziesz w poradniku Budowa na podmokłym terenie. Pobierz poradnik i zobacz jak postawić fundamenty krok po kroku

Pobierz poradnik Budowa na podmokłym terenie 

 

Czy wiesz, że…

Podmokły teren może być nawet dziesięciokrotnie tańszy niż działki budowlane?

Przed kupnem działki sprawdź jaki jest jej status:udaj się do Urzędu Gminy i zweryfikuj czy działka, którą chcesz kupić leży na terenie przeznaczonym do zabudowy jednorodzinnej,skonsultuj z geotechnikiem i architektem swój wybór. Niech sprawdzą, czy na wybranej działce znajduje się grunt odpowiedni do postawienia domu.
 
Przed kupnem działki sprawdź jaki jest jej status: sprawdź układ, rodzaj i parametry warstw gruntu,
zwróć uwagę na słabe przewarstwienia gruntu też na znacznej głębokości,
zweryfikuj poziom wody gruntowej względem spodu fundamentu,
sprawdź napięte zwierciadło wody gruntowej.

 

Pamiętaj, że wysoki poziom wód gruntowych może wpłynąć na:wykonanie fundamntów pod dom jednorodzinny,
osiadanie obiektu skutkujące pękaniem sufitów i ścian,
destrukcję budynku.

 

plik do pobrania